Marine Benzin systemrens

SKU: P003648

Højeffektiv, rensende og plejende additiv-kombination til 2- og 4-takts-benzinmotorer. Fjerner aflejringer på indsprøjtningsventiler, indsugningsventiler, tændrør samt i forbrændingskamrene og forhindrer gendannelse. Forbedrer motorgangen. Fjernelse af startvanskeligheder og ujævn motorgang. Nedsætter brændstofforbruget og mindsker emissionerne.

Læs mere
  • fjerner aflejringer i hele brændstofsystemet
  • fjerner koks på indsugningsventiler og i forbrændingskammeret
  • sparer brændstof og reducerer forurenende emissioner
  • renser injektionssystemet
ghs08
    Fare
  • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  • EUH208 Indeholder Maleinsyreanhydrid. Kan udløse allergisk reaktion.
Højeffektiv, rensende og plejende additiv-kombination til 2- og 4-takts-benzinmotorer. Fjerner aflejringer på indsprøjtningsventiler, indsugningsventiler, tændrør samt i forbrændingskamrene og forhindrer gendannelse. Forbedrer motorgangen. Fjernelse af startvanskeligheder og ujævn motorgang. Nedsætter brændstofforbruget og mindsker emissionerne.
Til alle benzinindsprøjtnings- og -karburatorsystemer. Som tilsætning i brændstoftanken ved behandlingen af problemer eller til forebyggelse. 500 ml rækker til 250 l brændstof. En fyldning af doseringsbeholderen 25 ml er nok til 12,5 l brændstof.

Application

500 ml rækker til 250 l brændstof. En fyldning af doseringsbeholderen 25 ml er nok til 12,5 l brændstof.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse metal
Container contents: 500 ml
Language line: GB-DK-N-FIN-S-GR
PU: 6
Pallet unit: 1134

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 26.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 26.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.