GUNTEC vapenvårdsspray

Artikelnummer.: P005117
Häftande mellanviskös specialoljespray för konservering och smörjning av vapen och metalldelar. Garanterar optimal korrosions- och slitageskydd och bildar en jämn och stabil och speciellt vattenavvisande oljefilm. Erbjuder extremt goda inträngningsegenskaper, högt skydd för hartsbildning och låga friktionsvärden. Flexibelt användbar, med god ... Läs Mer
 • långtidskorrosionsskydd
 • lättare bearbetning
 • utan syra
 • förhartsar och fastnar inte
 • enastående långtidssmörjverkan
 • Visa mer
ghs02 ghs07 ghs09
 • H222 Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • H315 Irriterar huden.
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH208 Innehåller Di-iso-oktylaminometyl-tolutriazol, 2,5-bis(oktylditio)-1,3,4-tiadiazol, Bensensulfonsyra, di-C10-14-alkylderivat, kalciumsalter, Bensen, mono-C10-14-alkylderivat, fraktioneringssediment, mellansnitt, sulfonerat, natriumsalter. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Häftande mellanviskös specialoljespray för konservering och smörjning av vapen och metalldelar. Garanterar optimal korrosions- och slitageskydd och bildar en jämn och stabil och speciellt vattenavvisande oljefilm. Erbjuder extremt goda inträngningsegenskaper, högt skydd för hartsbildning och låga friktionsvärden. Flexibelt användbar, med god kompatibilitet med plast och möjlighet att smörja trä.
Konserverar, smörjer och skyddar vapen, maskiner, verktyg, metalliska komponenter, instrument och mycket mer för slitage, rost och korrosion.
Artikelnummer.
Informations
Formtyp
Lösning
Språklinje
VPE
Pallenhet
Formtyp: Aerosolburk
Lösning: 200 ml
Språklinje: GB‑S‑N
Pallenhet: 2064

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Bilder och grafik

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 24.09.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Jane Doe 24.09.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.