GUNTEC Våbenplejespray

SKU: P005117

Specialolie med gode vedhæftningsegenskaber og medium viskositet til konservering og smøring af våben og metaldele. Garanterer optimal beskyttelse mod korrosion og slid og danner en jævn, stabil og særligt vandafvisende oliefilm. Tilbyder ekstremt gode krybeegenskaber, høj beskyttelse mod harpiksdannelse og de lavest mulige friktionsværdier. ...

Læs mere
 • langsigtet korrosionsbeskyttelse
 • let forarbejdning
 • syrefri
 • hverken harsker eller klistrer
 • fremragende langtidssmøreeffekt
 • Vis mere
ghs02 ghs07 ghs09
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH208 Indeholder Di-iso-octylaminomethyl-tolutriazol, Reaktionsprodukter af 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazol, natriumsalt, med 1-octanthiol og hydrogenperoxid, Benzolsulfonsyre, di-C10-14-alkylderivater, calciumsalte, Benzen, mono-C10-14-alkylderivater, bundfraktioner, intermediærfraktion, sulfoneret, natriumsalte. Kan udløse allergisk reaktion.
Specialolie med gode vedhæftningsegenskaber og medium viskositet til konservering og smøring af våben og metaldele. Garanterer optimal beskyttelse mod korrosion og slid og danner en jævn, stabil og særligt vandafvisende oliefilm. Tilbyder ekstremt gode krybeegenskaber, høj beskyttelse mod harpiksdannelse og de lavest mulige friktionsværdier. Alsidigt anvendelig, med god plastkompatibilitet og mulighed for oliering af træ.
Bevarer, smører og beskytter våben, maskiner, værktøj, metalliske komponenter, instrumenter og meget mere mod slid, rust og korrosion.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 200 ml
Language line: S-N
PU: 6
Pallet unit: 2064

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 25.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 25.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.