GUNTEC Vapenolja

SKU: P005116

Starkt häftande mellanviskös specialolja för konservering och smörjning av vapen och metalldelar. Garanterar optimalt korrosions- och slitageskydd i rörliga komponenter samt i alla smörjpunkter. Mycket lämplig för smörjning av finmekaniska komponenter, tack vare goda inträngningsegenskaper och högt skydd för hartsbildning. Flexibelt an ...

Läs Mer
  • extremt enkel bearbetning
  • långtidskorrosionsskydd
  • utan syra
  • förhartsar och fastnar inte
  • enastående smörjfilmsstabilitet
  • Visa mer
ghs07
    Varning
  • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • EUH208 Innehåller Di-iso-oktylaminometyl-tolutriazol, Reaktionsprodukter av 2,5-dimerkapto-1,3,4-tiadiasol, natriumsalt, med 1-oktantiol och väteperoxid, Bensensulfonsyra, di-C10-14-alkylderivat, kalciumsalter, Bensen, mono-C10-14-alkylderivat, fraktioneringssediment, mellansnitt, sulfonerat, natriumsalter. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Starkt häftande mellanviskös specialolja för konservering och smörjning av vapen och metalldelar. Garanterar optimalt korrosions- och slitageskydd i rörliga komponenter samt i alla smörjpunkter. Mycket lämplig för smörjning av finmekaniska komponenter, tack vare goda inträngningsegenskaper och högt skydd för hartsbildning. Flexibelt användbar vapenolja med god kompatibilitet med plast och möjlighet att smörja trä.
För vapen, maskiner, verktyg, metalliska komponenter, instrument och mycket mer. Utmärkt skydd vid mellanlagring av metalldelar och halvfabrikat.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plastflaska
Container contents: 100 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 2520

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 23.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 23.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.