Blyersättning

SKU: P000040
Smörjer och skyddar ventilsätesringar för fordon som ursprungligen behöver blyhaltigt bränsle. Reducerar slitage på cylinderlocket och ger därmed en optimal kompression. Förhindrar motorskador och ökar driftssäkerheten. Läs Mer
 • enkel att använda
 • innehåller inte metallorganiska förbindelser
 • hög lönsamhet
 • ingen skadlig påverkan på katalysatorer
 • rengör blandningssystemet samt inloppsventilerna och brännkammaren
 • Visa mer
ghs05 ghs08
  Fara
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
ghs05 ghs08
Smörjer och skyddar ventilsätesringar för fordon som ursprungligen behöver blyhaltigt bränsle. Reducerar slitage på cylinderlocket och ger därmed en optimal kompression. Förhindrar motorskador och ökar driftssäkerheten.
För äldre bensinmotorer som enligt tillverkaren ursprungligen behöver blyhaltig bensin. I förebyggande syfte. Turbo- och katalysatortestad. Tillsätts direkt i bränsletanken. En fyllning ur doseringsbehållaren 25 ml räcker för upp till 25 l bränsle. För permanent användning vid varje tankning.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plastdoseringsflaska
Container contents: 250 ml
Language line: DK/N-S-FIN
PU: 12
Pallet unit: 1728
Container type: Svart plåtfat
Container contents: 50 l
Language line: D-GB
PU: 1
Pallet unit: 6

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 24.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 24.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.