Vervangt-lood

SKU: P000040
Smeert en beschermt klepzittingringen van voertuigen die oorspronkelijk loodhoudende brandstof vereisen. Vermindert slijtage aan de cilinderkop en behoudt zo een optimale compressie. Voorkomt motorschade en verhoogt de bedrijfszekerheid. Lees verder
 • eenvoudig toe te passen
 • bevat geen metaalorganische verbindingen
 • hoge mate van efficiency
 • geen schadelijke invloeden op katalysatoren
 • reinigt het mengselbereidingssysteem alsmede inlaatventielen en verbrandingskamers
 • Laat meer zien
Leveringsbronnen
Leveringsbronnen
ghs05 ghs08
  Gevaar
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
ghs05 ghs08
  Gevaar
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Smeert en beschermt klepzittingringen van voertuigen die oorspronkelijk loodhoudende brandstof vereisen. Vermindert slijtage aan de cilinderkop en behoudt zo een optimale compressie. Voorkomt motorschade en verhoogt de bedrijfszekerheid.
Voor oudere benzinemotoren die volgens de gegevens van de fabrikant loodhoudende benzine vereisen. Voor preventief gebruik. Turbo- en katalysator-getest. Voor directe toevoeging in de brandstoftank. Een vulling van de doseerhouder 25 ml is voldoende voor 25 l brandstof. Voor duurzaam gebruik bij elke tankbeurt.

Application

Mengverhouding 1 : 1000. 250 ml Vervangt-lood is voldoende voor 250 l loodvrije benzine. Onder- en overdosering vermijden. Geschikt voor voertuigen met achteraf ingebouwde katalysatoren.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Zwarte plaat vat
Container contents: 50 l
Language line: D-GB
PU: 1
Pallet unit: 6
Container type: Doseerfles kunststof
Container contents: 250 ml
Language line: D-F-NL
PU: 6
Pallet unit: 1728

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Uw mening is belangrijk voor ons!

Doe pionierswerk en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij onze prestaties altijd kunnen optimaliseren!
Jan Modaal 16.07.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 16.07.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.