Biltvättshampo

SKU: P001085

För grundlig biltvätt. Skonar lacken och ger strålande glans. Tar bort damm och olje- och fetthaltig smuts med tvättaktiva ämnen. Biologiskt nedbrytbar.

Läs Mer
 • skapar mycket fin glanseffekt
 • enastående avvattningseffekt
 • hög tvätt- och rengöringsverkan
 • lämplig för polykarbonat
ghs07
  Varning
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • EUH208 Innehåller Dipenten, Citral, 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
ghs07
  Varning

  H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

  H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

För grundlig biltvätt. Skonar lacken och ger strålande glans. Tar bort damm och olje- och fetthaltig smuts med tvättaktiva ämnen. Biologiskt nedbrytbar.

För grundlich och skonsam rengöring av lackade ytor.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plastflaska
Container contents: 1 l
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 6
Pallet unit: 510
Container type: Plastkanister
Container contents: 20 l
Language line: D
PU: 1
Pallet unit: 24

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 12.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 12.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.