Bilvaskeshampoo

SKU: P001085

Til grundig bilvask. Skåner lakken og får den til at skinne. Fjerner med vaskeaktive stoffer støv samt olie- og fedtholdigt snavs uden at efterlade rester. Biologisk nedbrydelig.

Læs mere
 • giver en meget god glans effekt
 • fremragende afrivningseffekt
 • høj vask- og rengøringseffekt
 • egnet til polykarbonat
ghs07
  Advarsel
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • EUH208 Indeholder Dipenten, Citral, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.
ghs07
  Advarsel

  H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

  H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

  H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Til grundig bilvask. Skåner lakken og får den til at skinne. Fjerner med vaskeaktive stoffer støv samt olie- og fedtholdigt snavs uden at efterlade rester. Biologisk nedbrydelig.

Til grundig og skånsom rengøring af lakoverflader.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Flaske plast
Container contents: 1 l
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 6
Pallet unit: 510
Container type: Dunk plast
Container contents: 20 l
Language line: D
PU: 1
Pallet unit: 24

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 13.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 13.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.