Marine Antikalk

SKU: P005074
Vandig løsning med anorganisk syre. Fjerner skånsomt alle kalkavleiringer i hele det ytre kjølekretsløpet og beskytter mot korrosjon. Learn More
  • enkel i bruk
  • god korrosjonsbeskyttelse
  • med antikalk-formel
  • kan fortynnes med vann
  • nøytral overfor vanlige tetningsmaterialer
  • Vis mer
ghs05
    Fare
  • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Vandig løsning med anorganisk syre. Fjerner skånsomt alle kalkavleiringer i hele det ytre kjølekretsløpet og beskytter mot korrosjon.
For yte kjølevannssystemer til alle båtmotorer inkludert varmevekslere. Kompatibel med alle materialer som brukes her. Ikke egnet for drikkekvanns- eller ferskvannsforsyning.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Beholder plast
Container contents: 5 l
Language line: D-F-I-E-NL-GB-DK-N-FIN-S-GR
PU: 1
Pallet unit: 87

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Product information for consumers More information

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 29.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 29.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.