• 2pöytäkirja

Täydellinen jäähdyttimen suoja talvella

#Auto
#Leirintäalue

Jäähdyttimen kunnosta on hyvä huolehtia, ennen kuin autolla ajetaan kylmässä ympäristössä, sillä pakkanen voi aiheuttaa ongelmia auton jäähdytysjärjestelmässä. Tästä syystä jäähdytysjärjestelmän huolto on kannattava sijoitus. Näytämme, miten voit vain kolmen tuotteen avulla valmistautua kaikkiin olosuhteisiin ja selviytyä turvallisesti kylmästä vuodenajasta. 

Miksi jäähdytin kannattaa puhdistaa?

Jäähdytys-/lämmitysjärjestelmään kertyvät kerrostumat muodostavat esteitä ja estävät tehokkaan lämmönvaihdon sekä tukkivat termostaattiventtiilit ja säätömekanismit. Heikentyneestä jäähdytyksestä aiheutuvat, liian korkeat moottorin lämpötilat johtavat moottorin epätaloudelliseen toimintaan ja suureen kulumis- ja vaurioriskiin.

Jäähdyttimen puhdistusaine irrottaa kalkkia ja öljyä sisältävät epäpuhtaudet jäähdyttimestä, lämmityslaitteistosta ja putkista ja edistää moottorin optimaalista lämpötilaa ja käyttöturvallisuutta.

 • lietteen dispergointi
 • neutraali joutuessaan kosketuksiin kumin ja muovien kanssa
 • neutraloi happoja
 • pakkasenkestävä
 • ei sisällä happoja tai emäksiä
 • kemiallinen kalkin muuntaminen
 • poistaa öljy- ja rasvajäämät

Miksi ja milloin tarvitaan jäähdyttimen paikkausainetta?

Pienet epätiiviit kohdat, jotka johtuvat kiveniskuista, huokoisista juotoskohdista tai vaikeasti paikannettavista jäähdytysjärjestelmän hiusmurtumista, aiheuttavat jäähdytysnestevuotoja. Auton omistaja havaitsee useimmiten vasta jälkimmäisen, kun vuotoja on jo ehtinyt muodostua.

Jäähdyttimen paikkausaine tiivistää tämänkaltaiset vuodot välittömästi ja täydellisesti. Jäähdyttimen paikkausaineen sisältämät hiukkaset siirtyvät vuotokohtiin ja sulkevat ne pysyvästi vaikuttavan aineen muovihiukkasten ansiosta. Tuote suojaa siten jäähdytysnestekiertoa vesihäviöltä ja kalliilta korjauksilta. 

 • yhteensopiva tavallisten jäähdytysveden parannusaineiden ja pakkasnesteiden kanssa
 • ei negatiivisia sivuvaikutuksia vesipumppuun eikä lämmityspiiriin
 • ennaltaehkäisevään käyttöön
 • soveltuu alumiinijäähdyttimille
 • tiivistää hiushalkeamat ja pienet vuotokohdat pysyvästi ja luotettavasti

Pitääkö autoosi lisätä jäähdytysnestettä talvella?

Siinä tapauksessa ihanteellinen ratkaisu on Coolant Ready Mix RAF 12+ tai Coolant Ready Mix RAF 11. Talvella erittäin alhaiset lämpötilat asettavat erityisiä vaatimuksia jäähdytysnesteille.

Pakkasneste suojaa erinomaisesti ylikuumenemiselta, korroosiolta ja erityisesti talvella myös pakkaselta. Näin varmistetaan auton toimivuus ympäri vuoden. Tällöin säästytään myös hankalalta jäähdytysaineen ja veden sekoittamiselta tietyssä suhteessa: Pakkasneste on jo sekoitettu käyttövalmiiksi. Helppo käyttää: täytä ja jatka matkaasi. Noudata auton valmistajan ohjeita.

 • estää jäähdytysjärjestelmän jäätymisen
 • estää toimintahäiriöitä
 • soveltuu erinomaisesti alumiini-suurtehomoottoreihin
 • erinomainen suoja ylikuumenemista vastaan
 • käyttövalmis
 • erinomainen korroosiosuoja
 • erinomainen puhdistusteho
 • ei sisällä amiineja, boraatteja, nitriittejä, fosfaatteja tai silikaatteja