• 3λεπτά

Καθαρά πράγματα: Καθαριστικό συστήματος κινητήρα LIQUI MOLY για βενζίνη και πετρέλαιο

#Vintage αυτοκίνητο
#Αυτοκίνητο
#Κάμπινγκ

Προβλήματα με την υψηλή κατανάλωση καυσίμου, πτώση της απόδοσης του κινητήρα, ανώμαλη λειτουργία του κινητήρα και υψηλές τιμές καυσαερίων; Η LIQUI MOLY θα σας βοηθήσει να τα αντιμετωπίσετε.

Υψηλή κατανάλωση καυσίμου;

Μείωση ισχύος κινητήρα;

Ακανόνιστη λειτουργία κινητήρα;

Κακές τιμές καυσαερίων;

Καλύτερη δράση όταν η εφαρμογή συνδέεται με κάποιο πρόβλημα

Σε κάθε διεργασία καύσης, στα μέρη του συστήματος ψεκασμού συγκεντρώνονται ρύποι. Όσο πιο σύγχρονοι είναι οι κινητήρες, τόσο πιο ευαίσθητα είναι τα συστήματα στους ρύπους και τόσο μεγαλύτερα τα προβλήματα που ανακύπτουν. Πρωτίστως στον άμεσο ψεκασμό καυσίμου, κάθε μπεκ (βενζίνης ή πετρελαίου) είναι εγκατεστημένο στον θάλαμο καύσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ευαίσθητη κεφαλή του μπεκ να έρχεται μονίμως σε επαφή με υψηλές θερμοκρασίες, πιέσεις και καυσαέρια (μεταξύ άλλων αιθάλη). Τότε, ανάλογα με το στιλ οδήγησης και την ποιότητα του καυσίμου, συγκεντρώνονται γρήγορα κατάλοιπα στις οπές εξαγωγής καυσίμου στην κεφαλή του μπεκ.

Συνέπειες

Τα λερωμένα μπεκ ψεκασμού προκαλούν απώλειες στην απόδοση του κινητήρα οι οποίες οφείλονται στην περιορισμένη ροή καυσίμου μέσα στα σωληνάκια των μπεκ. Αυτό οδηγεί σε μειωμένη οδηγησιμότητα, καθώς και σε αύξηση των εκπομπών και της κατανάλωσης καυσίμου. Στη συνέχεια της διεργασίας, δημιουργούνται ακόμη περισσότερα κατάλοιπα καύσης, όπως π.χ. αιθάλη, τα οποία συνεχίζουν να συσσωρεύονται στις οπές εξαγωγής. Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε ακόμη χειρότερη καύση, έως και το βούλωμα του μπεκ και/ή την αποτυχία του συστήματος, με αποτέλεσμα να απαιτούνται δαπανηρές επισκευές.

Καθαριστικό συστήματος βενζινοκινητήρων

 • καθαρίζει από κατάλοιπα ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου
 • εγγυάται χαμηλές εκπομπές ρύπων
 • εγγυάται χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου
 • ελεγμένο σε καταλύτες
 • βελτιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα
 • αποτρέπει τη διάβρωση στο σύστημα τροφοδοσίας
 • διασφαλίζει μια ιδανική δημιουργία μίγματος
 • διατηρεί τα μπεκ ψεκασμού καθαρά

Καθαριστικό συστήματος πετρελαιοκινητήρων

 • καθαρίζει από κατάλοιπα ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου
 • για όλους τους πετρελαιοκινητήρες συμπερ. common-rail και αντλίας-μπεκ
 • εξασφαλίζει ιδανική καύση
 • προστατεύει τα μέρη του συστήματος ψεκασμού από τη φθορά
 • αποτρέπει το κόλλημα και τη ρητίνωση των βελονών των μπεκ
 • αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων

Χρήση

Μπορεί να αναμειχθεί ανά πάσα στιγμή με το καύσιμο. Η ανάμιξη γίνεται αυτόματα. 300 ml επαρκούν για έως και 75 l καυσίμου.
Σύσταση: Προσθήκη στο καύσιμο κατά την επιθεώρηση ή άλλες εργασίες συντήρησης στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου. Προληπτικά μετά από επισκευές στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου, για την αντιμετώπιση προβλημάτων ή μετά από κάθε καθαρισμό με JetClean.

Το καθαριστικό συστήματος βενζινοκινητήρων ή πετρελαιοκινητήρων έχει τη μοναδική ιδιότητα να απομακρύνει πρακτικά τελείως τα κατάλοιπα από τις βαλβίδες ψεκασμού σε κινητήρες DW10. Για λόγους απόδειξης, διενεργήθηκε μια σειρά πειραμάτων που κατέδειξαν τις δυνατότητες του καθαριστικού συστήματος κινητήρων.

Σύστημα ψεκασμού βενζίνης

Το γράφημα δείχνει την αφαίρεση των επικαθίσεων από τους βρώμικους εγχυτήρες για ένα χρονικό διάστημα λειτουργίας 24 ωρών με 450 mg/l πρόσθετου.

Σύστημα ψεκασμού πετρελαίου

Το γράφημα δείχνει την αφαίρεση των επικαθίσεων από τους βρώμικους εγχυτήρες σε ένα χρονικό διάστημα λειτουργίας 16 κύκλων δοκιμής με κατανάλωση περίπου 400 l καυσίμου.