Μετάλλο μάλαξης

SKU: P001425
Ρητίνη μάλαξης 2 συστατικών με πρόσφυση σε όλα τα υλικά. Ανθεκτική σε διαλύματα αλάτων, αραιωμένα οξέα και αλκαλικά διαλύματα. Μηχανική επεξεργασία μπορεί να ακολουθήσει μετά από περ. 20 λεπτά. Μάθετε Περισσότερα
 • καλή πρόσφυση
 • μεγάλη αντοχή
 • μετά τη στερεοποίηση δυνατότητα περαιτέρω μηχανουργικής κατεργασίας με αφαίρεση υλικού
 • στερεοποιείται γρήγορα
 • βάφεται
 • Δείτε περισσότερα
ghs07
  Προσοχή
 • H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
 • H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
 • H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
 • H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 • EUH212 Προσοχή! Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματιστεί επικίνδυνη εισπνεύσιμη σκόνη. Μην αναπνέετε τη σκόνη.
Ρητίνη μάλαξης 2 συστατικών με πρόσφυση σε όλα τα υλικά. Ανθεκτική σε διαλύματα αλάτων, αραιωμένα οξέα και αλκαλικά διαλύματα. Μηχανική επεξεργασία μπορεί να ακολουθήσει μετά από περ. 20 λεπτά.
Για επισκευή ρωγμών σε περιβλήματα και ανανέωση σπειρωμάτων που έχουν υποστεί ζημιά.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: blister
Container contents: 56 g
Language line: D-GB-F-I-E-NL-P
PU: 6
Pallet unit: 900

Πληροφορίες Προϊόντος

Φύλλα δεδομένων ασφαλείας

Images and documents

Λιπαντικά κινητήρα - Made in Germany

BestBrandLogos
Η δικιά σου κριτική Η δικιά σου κριτική
Δώστε μια βαθμολογία
Χρειάζεται βελτίωση Διαφορετικό από το αναμενόμενο Εντάξει Καλός Πολύ καλά
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας
(Προαιρετικό)
(Προαιρετικό)
Δώστε ένα email vaild
Δώστε μια περίληψη
Παρέχετε μια περιγραφή για την βαθμολογία
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς!

Γίνετε πρωτοπόροι και αξιολογήστε το προϊόν, ώστε οι άλλοι να επωφεληθούν από την εμπειρία σας και εμείς να μπορούμε πάντα να βελτιωνόμαστε!
Μαρία Τάδε 15.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Μαρία Τάδε 15.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Επιχειρηματικοί πελάτες
Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας τώρα. Βρείτε το σωστό άτομο επαφής στην περιοχή σας.
Ιδιωτικοί πελάτες
Βρείτε κατάλληλους αντιπροσώπους στην περιοχή σας. Γρήγορα και εύκολη με την αναζήτηση πηγής εφοδιασμού.