Kneedmetaal

SKU: P001425
2-componenten epoxyhars-kneedhars dat op alle materialen hecht. Bestand tegen zoutoplossingen, verdunde zuren en logen. Mechanische bewerking kan na ca. 20 min. plaatsvinden. Lees verder
 • goede hechting
 • hoge treksterkte
 • na uitharding verspanende verdere verwerking mogelijk
 • snelhardend
 • kan worden gelakt
 • Laat meer zien
Leveringsbronnen
ghs07
  Waarschuwing
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH212 Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen.
2-componenten epoxyhars-kneedhars dat op alle materialen hecht. Bestand tegen zoutoplossingen, verdunde zuren en logen. Mechanische bewerking kan na ca. 20 min. plaatsvinden.
Voor het herstellen van barsten in behuizingen en het vernieuwen van beschadigde schroefdraadboringen.

Application

Voor een optimale hechting moet het te behandelen oppervlak vrij zijn van vuil-- en olieresten. Voor de reiniging adviseren wij reiniger en verdunner (art. nr. 6130). Afhankelijk van de behoefte met een mes de gewenste lengte kneedmetaal van de rol snijden en goed kneden.

Opmerking:
Door het kneden worden de twee componenten met elkaar gemengd en begint het uitharden van het kneedmetaal. Verwerking moet binnen 3-4 minuten plaatsvinden. Na ca. 20 min. kan de mechanische bewerking worden uitgevoerd.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Blister
Container contents: 56 g
Language line: D-GB-F-I-E-NL-P
PU: 6
Pallet unit: 1800

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

uw mening is voor ons belangrijk!

Vervul een pioniersrol en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij ons continu kunnen verbeteren!
Jan Modaal 20.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 20.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.