Καθαριστικό σπρέι καρμπιρατέρ

SKU: P001052

Ειδικό μίγμα διαλυτών για γρήγορη και σχολαστική αφαίρεση λιπαρών ρύπων και επικαθήσεων. Καθαρισμός χωρίς αποσυναρμολόγηση.

Μάθετε Περισσότερα
 • εύκολη εφαρμογή
 • καλή δράση καθαρισμού
 • δυνατότητα καθαρισμού χωρίς αποσυναρμολόγηση
 • οικονομικό
 • γρήγορος καθαρισμός
ghs02 ghs07 ghs08
  Κίνδυνος
 • H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
 • H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
 • H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
 • H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
 • H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
 • H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
 • H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
 • H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. (Ακουστικά όργανα)

Το παρόν προϊόν ρυθμίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1148: όλες οι ύποπτες συναλλαγές και οι σημαντικές εξαφανίσεις και κλοπές θα πρέπει να αναφέρονται στο αντίστοιχο εθνικό σημείο επαφής. Βλ. εδώ.

Ειδικό μίγμα διαλυτών για γρήγορη και σχολαστική αφαίρεση λιπαρών ρύπων και επικαθήσεων. Καθαρισμός χωρίς αποσυναρμολόγηση.

Για απολίπανση και καθαρισμό λιπαρών ρύπων και επικαθήσεων σε καρμπιρατέρ και συστήματα ψεκασμού όπως π.χ. περιβλήματα, πεταλούδες γκαζιού, μπεκ, οπές. Εσωτερικά και εξωτερικά.

Application

Έχοντας αφαιρέσει το φίλτρο αέρα και με σβηστό τον κινητήρα, ψεκάστε όλα τα ορατά μέρη. Ψεκάστε και αφήστε να στεγνώσουν τα εξωτερικά μέρη. Σε ακραία περίπτωση, επαναλάβετε τον καθαρισμό. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και αφήστε τον να λειτουργεί στις μεσαίες στροφές. Μην ψεκάζετε σε βαμμένα μέρη. 
Στα βαμμένα μέρη δοκιμάστε σε καλυμμένο σημείο τη συμβατότητα και τυχόν αλλοίωση του χρώματος!
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: δοχείο σπρέι
Container contents: 400 ml
Language line: D-NL-F-GR-ARAB
PU: 12
Pallet unit: 1140

Πληροφορίες Προϊόντος

Φύλλα δεδομένων ασφαλείας

Πληροφορίες προϊόντος για τους καταναλωτές+ Περισσότερες πληροφορίες

Images and documents

Λιπαντικά κινητήρα - Made in Germany

BestBrandLogos
Η δικιά σου κριτική Η δικιά σου κριτική
Δώστε μια βαθμολογία
Χρειάζεται βελτίωση Διαφορετικό από το αναμενόμενο Εντάξει Καλός Πολύ καλά
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας
(Προαιρετικό)
(Προαιρετικό)
Δώστε ένα email vaild
Δώστε μια περίληψη
Παρέχετε μια περιγραφή για την βαθμολογία
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς!

Γίνετε πρωτοπόροι και αξιολογήστε το προϊόν, ώστε οι άλλοι να επωφεληθούν από την εμπειρία σας και εμείς να μπορούμε πάντα να βελτιωνόμαστε!
Μαρία Τάδε 16.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Μαρία Τάδε 16.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Επιχειρηματικοί πελάτες
Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας τώρα. Βρείτε το σωστό άτομο επαφής στην περιοχή σας.
Ιδιωτικοί πελάτες
Βρείτε κατάλληλους αντιπροσώπους στην περιοχή σας. Γρήγορα και εύκολη με την αναζήτηση πηγής εφοδιασμού.