Carburateur-buiten-reiniger

Item nr.: P001052
Speciaal oplosmiddelmengsel voor de snelle en grondige verwijdering van vetachtige vervuilingen en afzettingen. Reiniging zonder demontage. Lees verder
 • eenvoudig toe te passen
 • goede reiniging
 • reiniging zonder demontage mogelijk
 • zuinig
 • snelle reiniging
Leveringsbronnen
MSRP As low as
Incl. VAT
ghs02 ghs07 ghs08
  Gevaar
 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H332 Schadelijk bij inademing.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. (gehoororganen)

Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle zu melden. Siehe hier.

Speciaal oplosmiddelmengsel voor de snelle en grondige verwijdering van vetachtige vervuilingen en afzettingen. Reiniging zonder demontage.
Voor de ontvetting en reiniging van vetachtige vervuilingen en afzettingen aan carburateurs en injectiesystemen zoals behuizingen, smoorkleppen, sproeiers, boringen. Binnen en buiten.

sollicitatie

Bij afgenomen luchtfilter en stilstaande motor alle zichtbare delen inspuiten. Buitendelen inspuiten en laten drogen. In extreme gevallen reiniging herhalen. Motor starten en bij gemiddeld toerental laten lopen. Niet op gelakte delen spuiten. Bij gelakte delen op een onzichtbare plek op verdraagzaamheid en kleurverandering testen!
Item nr.
Informations
Vormtype
Nederzetting
Taallijn
VPE
Pallet -eenheid
Vormtype: Spuitbus
Nederzetting: 400 ml
Taallijn: D-NL-F-GR-ARAB
VPE: 12
Pallet -eenheid: 1140

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Productinformatie voor consumenten Meer informatie

Afbeeldingen en afbeeldingen

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Jan Modaal 30.09.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Jan Modaal 30.09.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.