Carburateur-buiten-reiniger

SKU: P001052
Speciaal oplosmiddelmengsel voor de snelle en grondige verwijdering van vetachtige vervuilingen en afzettingen. Reiniging zonder demontage. Lees verder
 • eenvoudig toe te passen
 • goede reiniging
 • reiniging zonder demontage mogelijk
 • zuinig
 • snelle reiniging
Leveringsbronnen
ghs02 ghs07 ghs08
  Gevaar
 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. (gehoororganen)

Dit product wordt gereguleerd door Verordening (EU) 2019/1148: alle verdachte transacties, en aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen moeten worden gemeld aan het betrokken nationale contactpunt. Zie hier.

Speciaal oplosmiddelmengsel voor de snelle en grondige verwijdering van vetachtige vervuilingen en afzettingen. Reiniging zonder demontage.
Voor de ontvetting en reiniging van vetachtige vervuilingen en afzettingen aan carburateurs en injectiesystemen zoals behuizingen, smoorkleppen, sproeiers, boringen. Binnen en buiten.

Application

Bij afgenomen luchtfilter en stilstaande motor alle zichtbare delen inspuiten. Buitendelen inspuiten en laten drogen. In extreme gevallen reiniging herhalen. Motor starten en bij gemiddeld toerental laten lopen. Niet op gelakte delen spuiten. Bij gelakte delen op een onzichtbare plek op verdraagzaamheid en kleurverandering testen!
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Spuitbus
Container contents: 400 ml
Language line: D-NL-F-GR-ARAB
PU: 12
Pallet unit: 1140

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Productinformatie voor consumenten Meer informatie

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Uw mening is belangrijk voor ons!

Doe pionierswerk en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij onze prestaties altijd kunnen optimaliseren!
Jan Modaal 25.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 25.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.