Karburator- & Indsugningsrens

SKU: P001052
Til rens af karburator, indsugning og EGR på benzinmotorer – Fjerner aflejringer og sod i karburator, indsugning, spjældhus, EGR-ventiler og boringer.
Additiv til indsprøjtning i indsugningssystem. Løsner aflejringer og sod i indsugning, spjældhus, karburator, EGR-ventiler og boringer.
Læs mere
 • nem at bruge
 • god rengøringseffekt
 • rengøring mulig uden demontering
 • økonomisk
 • hurtig rensning
ghs02 ghs07 ghs08
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (høreorganer)

Produktet reguleres af forordning (EU) 2019/1148: Alle mistænkelige transaktioner og væsentlige bortkomster og tyverier bør indberettes til det relevante nationale kontaktpunkt. Se her.

Til rens af karburator, indsugning og EGR på benzinmotorer – Fjerner aflejringer og sod i karburator, indsugning, spjældhus, EGR-ventiler og boringer.
Additiv til indsprøjtning i indsugningssystem. Løsner aflejringer og sod i indsugning, spjældhus, karburator, EGR-ventiler og boringer.
Sprayes på aflejringer i karburator eller indsugningsområde. Lad produktet trække ind, start motoren og kør den ved skiftende omdrejninger. Fortsæt behandlingen med motoren kørende. I svære tilfælde kan behandlingen eventuelt gentages. Kun til brug på benzinmotorer. Doseres efter behov. En dåse rækker til flere behandlinger.

Application

Når luftfilteret er fjernet, og motoren står stille, sprøjtes alle synlige dele. Kom et lag på de ydre dele, og lad dem tørre. I ekstreme tilfælde skal rengøringen gentages. Start motoren, og lad den køre ved middel hastighed. Spray ikke på malede dele. 
Ved lakerede dele skal det kontrolleres på et ikke-synligt sted, om de er kompatible, og om farven skifter!
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 400 ml
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 12
Pallet unit: 1140

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Produktinformationen für Verbraucher Mehr Informationen

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 24.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 24.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.