LM 203 MoS2-antifriktion

SKU: P000598
Hurtigt tørrende, harpiksbaseret MoS2-antifriktionsmiddel opløst i opløsningsmiddel. Danner en fast vedhæftende tør smørefilm med lave friktionsværdier. Læs mere
 • tørring ved stuetemperatur
 • ekstremt høj UV-resistens
 • ekstremt hurtig tørring
 • god korrosionsbeskyttelse
 • fremragende nødkørselsegenskaber
 • Vis mere
ghs02 ghs07
  Fare
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
 • EUH208 Indeholder Maleinsyreanhydrid. Kan udløse allergisk reaktion.
Hurtigt tørrende, harpiksbaseret MoS2-antifriktionsmiddel opløst i opløsningsmiddel. Danner en fast vedhæftende tør smørefilm med lave friktionsværdier.
Til forbehandling af stærkt belastede drivelementer såsom tandhjul, tandstænger, profilaksler og led. Til smøring ved montering af prespasninger, behandling af arbejdsemner og værktøj ved metalomformning og -bearbejdning.

Application

Overflader, der skal overfladebehandles, skal være metallisk blanke, fedtfri og tørre. En let opruning af overfladen ved sandblæsning, slibning, bejdsning eller fosfatering giver optimal levetid for filmen. Påføring fra aerosoldåse (anbefalet lagtykkelse 5-15 µm). Tørretiden afhænger af temperaturen.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Dåse drivgas
Container contents: 300 ml
Language line: D-GB-NL-F
PU: 12
Pallet unit: 1140

produkt information

Sikkerhedsdatablade

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din anmeldelse Din anmeldelse
Giv en vurdering
Behøver forbedring Anderledes end forventet Okay godt Meget godt
Vær sød at skrive dit navn
(Valgfri)
(Valgfri)
Angiv en VAILD -e -mail
Angiv et resumé
Angiv en beskrivelse af vurderingen
Dette er et obligatorisk felt.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er vigtig for os!

Vær pioner, og bedøm produktet, så andre kan drage fordel af din erfaring, og vi hele tiden kan optimere os!
Fru Jensen 19.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Fru Jensen 19.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt vores eksperter nu. Find den rigtige kontaktperson i dit område.
Private kunder
Find passende forhandlere i dit område. Hurtig og nem med vores forsyningskildesøgning.