LM 203 MoS2-Glijlak

Item nr.: P000598
Sneldrogende, hars-gebonden MoS2 glijlak in oplosmiddel gedispergeerd. Vormt een stevig hechtende droge smeerfilm met lage wrijvingscoëfficiënten. Lees verder
 • droging bij kamertemperatuur
 • extreem hoge UV-bestendigheid
 • extreem snelle droging
 • goede corrosiebescherming
 • uitstekende noodloopeigenschappen
 • Laat meer zien
Leveringsbronnen
MSRP As low as
Incl. VAT
ghs02 ghs07
  Gevaar
 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 • EUH208 Bevat Maleïnezuuranhydride. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Sneldrogende, hars-gebonden MoS2 glijlak in oplosmiddel gedispergeerd. Vormt een stevig hechtende droge smeerfilm met lage wrijvingscoëfficiënten.
Voor de voorbehandeling van zwaarbelaste aandrijfelementen zoals tandwielen, tandheugels, profiel-assen en scharnieren. Smering tijdens de montage van perszittingen en voor de behandeling van werkstukken en gereedschappen bij het omvormen en bewerken van metaal.
Item nr.
Informations
Vormtype
Nederzetting
Taallijn
VPE
Pallet -eenheid
Vormtype: Spuitbus
Nederzetting: 300 ml
Taallijn: D-GB-NL-F
VPE: 12
Pallet -eenheid: 1260

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Afbeeldingen en afbeeldingen

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Jan Modaal 03.10.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Jan Modaal 03.10.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.