Vaxkorrosionsskydd brunt (Spray)

SKU: P001438
Skiktmaterial som korrosionsskydd baserat på vax. För att bättra på och efterbehandla alla skyddsbelägg för underreden. Innehållande vax och harts bildar en sluten och utmärkt häftande skyddsfilm när den har torkat. Produkter baserade på "självhelande" egenskaper och häftar även på befintliga PVC-underredsbehandlingar. Läs Mer
 • utan arom
 • enastående stabilitet
 • god penetrering
 • god korrosionsbeständighet
 • kan appliceras i tjocka skikt
 • Visa mer
ghs02 ghs07
  Fara
 • H222 Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 • EUH208 Innehåller Sulfonsyror, petroleum, kalciumsalter. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skiktmaterial som korrosionsskydd baserat på vax. För att bättra på och efterbehandla alla skyddsbelägg för underreden. Innehållande vax och harts bildar en sluten och utmärkt häftande skyddsfilm när den har torkat. Produkter baserade på "självhelande" egenskaper och häftar även på befintliga PVC-underredsbehandlingar.
Huvudsakligen för fordonsunderreden, stötfångare och hjulhus efter en reparation, vårdar PVC-underreden samt förbättra skador i underredet.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Aerosolburk
Container contents: 500 ml
Language line: D-GB-I-NL-P
PU: 12
Pallet unit: 840

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 17.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 17.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.