Vård- och glidspray

SKU: P004042
Silikonfritt vård- och glidspray för smörjning, montering och underhåll av plast- och gummidelar. Optimalt lämplig för lackkänsliga områden. Tar bort och förhindrar knarr och gnissel, speciellt mellan plastdelar. Förtränger väta och fuktighet, förhartsar och fastnar inte. Transparent och universellt användbar. Läs Mer
 • extremt hög UV-beständighet
 • enastående temperaturbeständighet
 • vårdar och skyddar
 • utan silikon
 • universellt användbar
 • Visa mer
ghs02 ghs07 ghs09
  Fara
 • H222 Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • H315 Irriterar huden.
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH208 Innehåller Reaktionsmassa av: bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebacat och metyl-1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebacat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Silikonfritt vård- och glidspray för smörjning, montering och underhåll av plast- och gummidelar. Optimalt lämplig för lackkänsliga områden. Tar bort och förhindrar knarr och gnissel, speciellt mellan plastdelar. Förtränger väta och fuktighet, förhartsar och fastnar inte. Transparent och universellt användbar.
För alla monteringsarbeten på plast- och gummidelar. För vård och underhåll av plastytor samt smörjning av glidskenor, fönsterhissar, säkerhetsbältets rullar och som vårdmedel för dörrtätningar. Underlättar monteringen av plastdelar.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Aerosolburk
Container contents: 400 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 1116

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 25.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 25.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.