Top Tec ATF 1900

SKU: P000238
Automatlådeolja med hög prestanda enligt senaste generation, baserad på utvalda basoljor och moderna effektiva tillsatskomponenter. Lägre viskositet betyder reducerad förbrukning och högre verkningsgrad. Utmärkt friktionsvärdesstabilitet ger längre intervaller för oljebytet. Läs Mer

Liqui Moly rekommenderar denna produkt för fordon med följande specifikationer: MB 236.15 Visa mer

 • enastående friktionsförhållande
 • hög verkningsgrad
 • sänker bränsleförbrukningen
 • gott viskositet- och temperaturförhållande
 • mycket goda djuptemperaturegenskaper
ghs08
  Fara
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • EUH208 Innehåller 1,2-propandiol, 3-amino-, N,N-dikokosalkylderivat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
ghs08
  Fara
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • EUH208 Innehåller 1,2-propandiol, 3-amino-, N,N-dikokosalkylderivat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
ghs08
  Fara
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • EUH208 Innehåller 1,2-propandiol, 3-amino-, N,N-dikokosalkylderivat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Automatlådeolja med hög prestanda enligt senaste generation, baserad på utvalda basoljor och moderna effektiva tillsatskomponenter. Lägre viskositet betyder reducerad förbrukning och högre verkningsgrad. Utmärkt friktionsvärdesstabilitet ger längre intervaller för oljebytet.
Utvecklad för 7-växlad Mercedes-Benz automatlåda av typ 722.9 samt 724.2 (hybrid).
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plastkanister
Container contents: 20 l
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 1
Pallet unit: 24
Container type: Svart plåtfat
Container contents: 60 l
Language line: D-GB
PU: 1
Pallet unit: 6
Container type: Plastburk
Container contents: 1 l
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 570
Liqui Moly rekommenderar denna produkt för fordon med följande specifikationer

MB 236.15

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 22.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 22.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.