Snabbrengöringsmedel (etanolhaltigt)

SKU: P004817
Gör monteringsarbeten lättare, renare och säkrare. Tar bort olja, fett och smuts snabbt och utan rester. Behandlade delar är därefter fria från rester och helt avfettade. Sparar tid och pengar och säkrar en felfri reparation. Löser harts-, olje- och fettrester. Har god inträngningsförmåga samt kontrollerad fördunstning utan rester. Läs Mer
 • absolut klorfri
 • eliminerar olje- och fett haltig smuts
 • låg ytspänning
 • efterlämnar inga rester
 • hög ämnesandel
 • Visa mer
ghs02 ghs07 ghs08 ghs09
  Fara
 • H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 Irriterar huden.
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Gör monteringsarbeten lättare, renare och säkrare. Tar bort olja, fett och smuts snabbt och utan rester. Behandlade delar är därefter fria från rester och helt avfettade. Sparar tid och pengar och säkrar en felfri reparation. Löser harts-, olje- och fettrester. Har god inträngningsförmåga samt kontrollerad fördunstning utan rester.
För snabb rengöring och avfettning av små komponenter inom fordons- och industrisektorn. För bromsar, kopplingar, växellådor och för monterings- och reparationsarbeten. Tar bort olje- och fettfläckar på golvbeläggning, tyg och förklädnader.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Svart plåtfat
Container contents: 60 l
Language line: D-GB
PU: 1
Pallet unit: 6

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 13.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 13.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.