Rutrengöring superkoncentrat

SKU: P001069
Ger klar sikt utan ränder inom några få sekunder. Avlägsnar olje- och silikonbeläggning samt insektsrester. Med Citrus Power. Fosfatfritt och biologiskt nedbrytbar. Dosering 1 : 100. Läs Mer
 • utmärkt rengöringsverkan
 • lämplig för munstycken
 • neutral mot plast, gummi och lack
 • lämplig för polykarbonat
 • klar sikt utan ränder
 • Visa mer
ghs05 ghs07
  Fara
 • H315 Irriterar huden.
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
 • EUH208 Innehåller Reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), (Z)-3-metyl-5-fenylpent-2-ennitril. Kan orsaka en allergisk reaktion.
ghs05 ghs07
ghs05 ghs07
ghs05 ghs07
Ger klar sikt utan ränder inom några få sekunder. Avlägsnar olje- och silikonbeläggning samt insektsrester. Med Citrus Power. Fosfatfritt och biologiskt nedbrytbar. Dosering 1 : 100.
För vindrutespolaren under sommaren. Lämplig för polykarbonat och munstycken.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plastdoseringsflaska
Container contents: 250 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 1500
Container type: Plastflaska
Container contents: 50 ml
Language line: D
PU: 40
Pallet unit: 5040
Container type: Svart plåtfat
Container contents: 200 l
Language line: D-GB
PU: 1
Pallet unit: 2
Container type: Plastkudde
Container contents: 20 ml
Language line: GB
PU: 50
Pallet unit: 7200

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Produktinformation för kund Mer information

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 22.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 22.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.