Pro-Line Underhållsspray, vit

SKU: P003340

Häftande vattentåligt vitt högeffektivt smörjmedel. När lösningsmedlet har avdunstat lämnas ett vitt smörjmedel kvar som kan använda vid tuffa förhållanden med utmärkta inträngningsförmåga och tålighet för höga och låga temperaturer. Alla komponenter är optimalt skyddad med ett pålitligt korrosionsskydd och god vattentålighet.

Läs Mer
 • även lämplig för arbeten på hög höjd
 • utmärkt hög- och djuptemperaturförhållande
 • excellenta högtrycks- och slitageskyddsegenskaper
 • god vattenbeständighet
 • gott korrosionsskydd
 • Visa mer
ghs02 ghs07 ghs09
  Fara
 • H222 Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Häftande vattentåligt vitt högeffektivt smörjmedel. När lösningsmedlet har avdunstat lämnas ett vitt smörjmedel kvar som kan använda vid tuffa förhållanden med utmärkta inträngningsförmåga och tålighet för höga och låga temperaturer. Alla komponenter är optimalt skyddad med ett pålitligt korrosionsskydd och god vattentålighet.
För smörjning av rörliga komponenter som axlar, gångjärn, leder. bultar, bowdendrag, glidskenor, kedjor, fjädring, låskilar, all finmekanik, spindlar, styrningar, fjädrar osv.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Aerosolburk
Container contents: 400 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 1116

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 13.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 13.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.