Pro-Line Super Dieseltillsats

SKU: P000064

Med Ceta Plus för högre motoreffekt, mindre knackning, lugnare gång, lättare start. Rengör motorn och insprutningsaggregat och förhindrar fastbränning av spridarnålarna och hartsbildning på dessa. Säkrar optimal körning och energiskonsam bränsleförbränning. Minskad korrosion och slitage. Mervärde för superdieselbränslen. Lämpligt ...

Läs Mer
 • utmärkt rengöringsverkan
 • ökar cetantalet
 • ökar smörjverkan
 • garanterar optimal förbränning
 • garanterar jämn hög motoreffekt
 • Visa mer
ghs08 ghs09
  Fara
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH044 Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Med Ceta Plus för högre motoreffekt, mindre knackning, lugnare gång, lättare start. Rengör motorn och insprutningsaggregat och förhindrar fastbränning av spridarnålarna och hartsbildning på dessa. Säkrar optimal körning och energiskonsam bränsleförbränning. Minskad korrosion och slitage. Mervärde för superdieselbränslen. Lämpligt för svavelfattiga dieselbränslen.
För alla dieselmotorer i personbilar, lastbilar, traktorer, byggnadsmaskiner och stationära motorer inklusive turbomotorer. Utmärkt för konservering av motorer. Även för längre stilleståndstider med extrema förhållanden. Med långtidsverkan för upp till 2 000 km. Burkens innehåll räcker för totalt 300 l bränsle (dosering 1:300).
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plåtburk
Container contents: 1 l
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 630

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 25.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 25.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.