Pro-Line JetClean Bensinsystemrengöring

SKU: P000084

Högkoncentrerad, bruksklar rengöringsvätska. Tar bort avlagringar på insprutnings- och inloppsventiler, tändstift och förbränningskammare och förhindrar ny uppkomst. Förbättrar motorgången och optimerar avgasvärden. Åtgärdar startsvårigheter, ojämn motorgång, försämrad gasupptagning och effektförluster. Vårdar och skyddar hela ...

Läs Mer
 • tar bort blockeringar i insprutningsdysor och förbränningskammare
 • ökar driftssäkerheten
 • exakt dosering
 • garanterar låg bränsleförbrukning
 • hög lönsamhet
 • Visa mer
ghs02 ghs07 ghs08 ghs09
  Fara
 • H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 Irriterar huden.
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
ghs02 ghs07 ghs08 ghs09
ghs02 ghs07 ghs08 ghs09

Högkoncentrerad, bruksklar rengöringsvätska. Tar bort avlagringar på insprutnings- och inloppsventiler, tändstift och förbränningskammare och förhindrar ny uppkomst. Förbättrar motorgången och optimerar avgasvärden. Åtgärdar startsvårigheter, ojämn motorgång, försämrad gasupptagning och effektförluster. Vårdar och skyddar hela bränslesystemet mot slitage, avlagringar och korrosion. Rena motorer behöver mindre bränsle och reducerar miljöfarliga utsläpp.

För alla bensinmotorer. För direkt användning via JetClean-aggregat. Förebyggande före varje inspektion, efter reparationer i bränslesystemet eller problemlösning. Turbo- och katalysatortestad.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Plastkanister
Container contents: 5 l
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 3
Pallet unit: 90
Container type: Plåtburk
Container contents: 500 ml
Language line: D-GB-I-E
PU: 6
Pallet unit: 1044
Container type: Plåtburk
Container contents: 1 l
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 6
Pallet unit: 570

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 30.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 30.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.