Pro-Line JetClean Bensinsystemrengöring

Artikelnummer.: P000084

Högkoncentrerad, bruksklar rengöringsvätska. Tar bort avlagringar på insprutnings- och inloppsventiler, tändstift och förbränningskammare och förhindrar ny uppkomst. Förbättrar motorgången och optimerar avgasvärden. Åtgärdar startsvårigheter, ojämn motorgång, försämrad gasupptagning och effektförluster. Vårdar och skyddar hela ... Läs Mer

 • tar bort blockeringar i insprutningsdysor och förbränningskammare
 • ökar driftssäkerheten
 • exakt dosering
 • garanterar låg bränsleförbrukning
 • hög lönsamhet
 • Visa mer
ghs02 ghs07 ghs08 ghs09
  Fara
 • H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 Irriterar huden.
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H332 Skadligt vid inandning.
 • H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
 • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
ghs02 ghs07 ghs08 ghs09
ghs02 ghs07 ghs08 ghs09

Högkoncentrerad, bruksklar rengöringsvätska. Tar bort avlagringar på insprutnings- och inloppsventiler, tändstift och förbränningskammare och förhindrar ny uppkomst. Förbättrar motorgången och optimerar avgasvärden. Åtgärdar startsvårigheter, ojämn motorgång, försämrad gasupptagning och effektförluster. Vårdar och skyddar hela bränslesystemet mot slitage, avlagringar och korrosion. Rena motorer behöver mindre bränsle och reducerar miljöfarliga utsläpp.

För alla bensinmotorer. För direkt användning via JetClean-aggregat. Förebyggande före varje inspektion, efter reparationer i bränslesystemet eller problemlösning. Turbo- och katalysatortestad.
Artikelnummer.
Informations
Formtyp
Lösning
Språklinje
VPE
Pallenhet
Formtyp: Plastkanister
Lösning: 5 l
Språklinje: GB-DK-FIN-N-S
VPE: 3
Pallenhet: 90
Formtyp: Plåtburk
Lösning: 500 ml
Språklinje: D-GB-I-E
VPE: 6
Pallenhet: 1044
Formtyp: Plåtburk
Lösning: 1 l
Språklinje: D-GB-I-E-P
VPE: 6
Pallenhet: 570

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Bilder och grafik

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Bilder och grafik

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Bilder och grafik

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 05.10.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Jane Doe 05.10.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.