Pro-Line Elektronikspray

SKU: P003339

Helsyntetiskt plastkompatibelt elektronikspray för rengöring och vård av smutsiga elkomponenter. Oxidering och sulfidangrepp förhindras och kontaktmotståndet minskar, de elektroniska komponenterna skyddas och driftssäkerheten garanteras. Snabbtorkande formel ger inga fläckar och innehåller inte silikon. Anm: Låt drivgasen avdunsta i ca 10 ...

Läs Mer
 • även lämplig för arbeten på hög höjd
 • gott korrosionsskydd
 • efterlämnar inga rester
 • neutral vid kontakt med gummi och plast
 • rengör smutsiga kontakter
 • Visa mer
ghs02
  Fara
 • H222 Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
 • EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Helsyntetiskt plastkompatibelt elektronikspray för rengöring och vård av smutsiga elkomponenter. Oxidering och sulfidangrepp förhindras och kontaktmotståndet minskar, de elektroniska komponenterna skyddas och driftssäkerheten garanteras. Snabbtorkande formel ger inga fläckar och innehåller inte silikon. Anm: Låt drivgasen avdunsta i ca 10 min. Undvik gnistbildning.
För underhåll, vård, rengöring och skydd av alla elektriska kontakter som insticks- och klämförbindelser, lampsocklar, kabelfördelar, kopplingsdon, reläer, strömfördelare, avbrytare, startmotor, belysning, säkringar, batteripoler och antenner samt smörjning av finmekaniska komponenter.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Aerosolburk
Container contents: 400 ml
Language line: GB-DK-FIN-N-S
PU: 6
Pallet unit: 1116

Produktinformation

Säkerhetsdatablad

Images and documents

Motoroljor- Made in Germany

BestBrandLogos
Din recension Din recension
Vänligen ge ett betyg
Behöver förbättras Annorlunda än väntat OK Bra Mycket bra
Vänligen fyll i ditt namn
(Optional)
(Optional)
Vänligen ange ett Vailt -e -postmeddelande
Vänligen ge en sammanfattning
Vänligen ange en beskrivning för betyg
Detta är ett obligatoriskt fält.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din åsikt är viktig för oss!

Utför pionjärsarbete och bedöm produkten så att andra kan dra nytta av din erfarenhet och vi kan optimera den!
Jane Doe 17.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 17.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Företagskunder
Kontakta våra experter nu. Hitta rätt kontaktperson i ditt område.
Privatkunder
Hitta lämpliga återförsäljare i ditt område. Snabbt och enkelt med vår leveranskällsökning.