• 16/10/2018

När växlingen kärvar

Växellådsoljetillsatsen från LIQUI MOLY innebär ett prisvärt avhjälpande

Oktober 2018 – Särskilt på äldre bilar händer det ofta: Växlingen går kärvt. Det beror oftast på slitage i växellådan. En mekanisk reparation skulle vara mycket kostsam. Men det finns ett alternativ: Den tyska tillsatsspecialisten LIQUI MOLY tillhandahåller en tillsats för växellådsoljan som ofta löser problemen på manuella växellådor.

Tillsatsen behöver bara hällas i växellådsoljan. Där minskar den friktionen och underlättar växlingen. Den innehåller det fasta smörjämnet MoS2 som fyller ut ojämnheter i metallytorna och minskar slitaget. Dessutom minskar den termiska belastningen i växellådan. Tillsatsen innehåller nämligen inga korrosiva, kemiskt verksamma komponenter som annars kan angripa de känsliga icke-järnmetallerna i växellådan. Med sina utmärkta skyddsegenskaper mot slitage kan den utan problem användas i gamla bilar och även i nya bilar med synkroniserade växellådor.

Växellådsoljetillsatsen är dock inget trick som kan få allvarliga mekaniska defekter att försvinna. Men i många fall kan den lösa problemet, lindra symptomen eller göra att defekten fortskrider mycket långsammare. Den stora fördelen ligger i tillsatsens enkla och kostnadseffektiva användning. Det innebär att man slipper en komplicerad och kostsam diagnos och kan använda tillsatsen utan stor risk eller också i förebyggande syfte. Antingen är problemet därmed löst och ärendet avklarat. Men skulle problemet ändå kvarstå har man knappt förlorat något, eftersom tids- och kostnadsinsatsen har varit minimal. Chansen är dock stor att man kan spara både tid och pengar genom att undvika diagnos och mekanisk reparation.

Det tjänar inte bara bilägaren på. Även för verkstaden som tillhandahåller denna service finns det vinster. För det första får man en intäkt från kunden, som annars skulle avskräckas av de höga reparationskostnaderna. För det andra visar verkstaden prov på sin tekniska kompetens genom att erbjuda ett kostnadseffektivt alternativ. Det ökar kundlojaliteten och stärker verkstadens rykte.