Wähle ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für deinen Standort zu sehen. Select another country or region to see content for your location. Seleccione otro país o región para ver el contenido de su ubicación. Selecteer een ander land of een andere regio om de inhoud van uw locatie te zien. Vælg et andet land eller område for at se indhold, der er specifikt for din placering. Voit katsoa paikallista sisältöä valitsemalla jonkin toisen maan tai alueen. Choisissez un pays ou une région pour afficher le contenu spécifique à votre emplacement géographique. Επίλεξε μια άλλη χώρα ή περιοχή, για να δεις περιεχόμενο σχετικό με την. Scegli il Paese o territorio in cui sei per vedere i contenuti locali. 別の国または地域を選択して、あなたの場所のコンテンツを表示してください。 Velg et annet land eller region for å se innhold som gjelder der. Escolha para ver conteúdos específicos noutro país ou região. Välj ett annat land eller område för att se det innehåll som finns där. Konumunuza özel içerikleri görmek yapmak için başka bir ülkeyi veya bölgeyi seçin. Chọn quốc gia hoặc khu vực khác để xem nội dung cho địa điểm của bạn

Diese Box wird angezeigt, da die Seitensprache nicht mit einer den Browsersprachen übereinstimmt.

Close”Utan skötsel uppstår problem”

Hybridtekniken medför risker för integrerade förbränningsmotorer enligt David Kaiser på LIQUI MOLY.

Oktober 2017 – I fordon med hybriddrift förenas två olika kraftkällor: en elmotor och en förbränningsmotor. Till skillnad mot konventionella fordon, som uteslutande drivs med bensin eller diesel, arbetar förbränningsmotorn i ett hybridfordon endast i vissa situationer och då i regel med låg belastning. David Kaiser som är chef för forskning och utveckling hos den tyska olje- och tillsatstillverkaren LIQUI MOLY förklarar vilka problem som detta innebär och hur förare och verkstäder kan undvika dem.


Hur skiljer sig kraven hos en förbränningsmotor i en hybridbil från de hos förbränningsmotorn i ett konventionellt fordon?
David Kaiser: I ett hybridbilar arbetar inte förbränningsmotorn permanent. Vid start, i stadstrafik och på korta sträckor hämtas energin från en elmotor. Förbränningsmotorn kopplas endast in på längre sträckor, från och med medelhöga hastigheter och om batterierna är tomma. Sammantaget är det en mycket ensidig körprofil.

Långa sträckor innebär väl mindre slitage än korta sträckor?
David Kaiser: Det stämmer. I jämförelse med vanliga bilar har hybridbilar en betydligt kortare räckvidd och fördelarna kan utnyttjas på korta och medellånga körsträckor. Förbränningsmotorn används därför endast i korta intervaller. Det är bra för miljön, men dåligt för motorn.

Varför?
David Kaiser: På grund av att hybrider har lägre bränsleförbrukning blir bränslet kvar i tanken under längre tid och åldras därmed kraftigare. Egenskaperna hos otto- och dieselbränslen förändras vid kontakt med luft respektive syret som luften innehåller, samt vid fukt och onormala temperaturer. Det försämrar kallstarts- samt köregenskaperna under den för hybridbilar längre varmkörningsfasen. Detta i sin tur medför även en naturlig oxidation och åldring hos bränslet. Oxidation uppstår när bränslet tillförs syre och kan leda till att det bildas rester. Sammantaget försämrar detta bränslets egenskaper. I extrema fall kan motorn sluta fungera helt.

Hur kan föraren förebygga detta?
David Kaiser: Kvaliteten på bränslet kan stabiliseras med hjälp av tillsatser. LIQUI MOLY har tagit fram en sådan tillsats speciellt för hybridfordon. En av tillsatsens uppgifter är att bromsa bränslets åldringsprocess och därmed hålla kvaliteten på en stabil nivå,

Kan de rester som du nämnde orsaka problem i tanken?
David Kaiser: Förutsättningarna för en välfungerande motor är motorolja, elektricitet, luft, kylvatten och bränsle. Om en av dessa komponenter är bristfällig kan motorn gå sönder. Rester i tanken kan täppa igen bränslefiltret. Så mycket avlagringar bildas dock endast i undantagsfall. Huvudproblemet med avlagringar är ett annat.

Vilket då?
David Kaiser: Hybridfordon är utrustade med den senaste motortekniken. Dessa moderna och effektiva aggregat ställer högsta krav på bränslekvaliteten. Inte minst vid oregelbunden eller tillfällig drift av förbränningsmotorn är risken stor för att det bildas rester i insprutningssystemet. Detta försämrar insprutningsegenskaperna och bränsleförbrukningen och leder i slutändan till försämrad motorprestanda. Oförbränt bränsle kan hamna i motoroljan och tunna ut den. Därför är det mycket viktigt att bränslet är rent.

Hur håller man bränslet rent?
David Kaiser: Att motorn arbetar jämnt och stabilt är viktigt men inte den enda framgångsfaktorn. Dessutom utgör detta ofta undantaget för förbränningsmotorer i hybridbilar. Speciella rengöringstillsatser i våra produkter för hybridbilar löser upp avlagringarna och motverkar att det bildas nya, klibbiga lack- eller hartsliknande rester. Det innebär att produkterna kan användas både i förebyggande syfte och för att åtgärda befintliga problem. För användning i förebyggande syfte blandas tillsatsen med bränslet med jämna mellanrum.

Peter Szarafinski

LIQUI MOLY GmbH
Marknadsföring
Peter Szarafinski
Internationell PR-chef
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm

Telefon: +49 731 1420-189
Fax: +49 731 1420-82
E-post: peter.szarafinski@liqui-moly.de

Kontakt

Sverige

Europe

Bosna i Hercegovina
Czechia
Danmark
Deutschland
Eesti
España
France
Great Britain
Hrvatska
Ireland
Italia
Kosovë
Latvija
Lietuva
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Slovensko
Srbija
Suomi
Sverige
Türkiye
Ελλάδα
Македонија
Монтенегро
Россия
Србија
Украина

Asia Pacific

Australia
Brunei
Indonesia
Malaysia
Myanmar
New Zealand
Pakistan
Singapore
Thailand
Việt Nam
Казахстан
Киргизия
ישראל
ایران
中国
日本
대한민국

Americas

Argentina
Bolivien
Brasil
Chile
México
Paraguay
Perú
Trinidad & Tobago
Uruguay

The United States, Canada and Puerto Rico

Canada
USA

Africa, Middle East and India

South Africa
Uganda