• 23/06/2016

Tre sätt att rengöra klimatanläggningen i bilen

Tre sätt att rengöra klimatanläggningen i bilen
I takt med att vädret blir varmare ökar även användningen av klimatanläggningen i bilen. Om anläggningen inte bara sänker temperaturen utan även avger en obehaglig doft, är det ett tecken på att den har angripits av bakterier och mögelsvamp. Det luktar inte bara illa utan kan även orsaka allergier. LIQUI MOLY erbjuder tre olika sätt att åtgärda problemet. Den första metoden är också den billigaste: LIQUI MOLY Klima Fresh. Sprejen är en deodorant för bilar som föraren kan använda själv i fordonet. Den självtömmande burken placeras i fotutrymmet och ventilationen slås på. De aktiva ämnena sprids i ventilationen och tar bort dålig lukt från klimatanläggningen. Den andra metoden fungerar mer på djupet: rengöring med LIQUI MOLYs rengöringsmedel för klimatanläggningar. Sprejburken är utrustad med en lång sond som används för att spruta in medlet direkt i friskluftstillförseln. På så sätt rengörs inte bara ledningarna utan även klimatanläggningens förångare. Fördelen med denna metod är den är enkel att använda utan behov av extra verktyg. Erfarna slutanvändare kan applicera rengöringsmedlet själva. Det effektivaste sättet att få en ren klimatanläggning är emellertid en professionell rengöring i verkstaden. LIQUI MOLY har tagit fram 2K A/C System Cleaner för detta ändamål. Konventionella rengöringsmedel för klimatanläggningar är temperaturkänsliga och bryts ned vid höga temperaturer. Det gäller dock inte för 2K A/C System Cleaner. Här blandas de båda beståndsdelarna samman först strax före användning. När de är åtskilda kan produkten lagras i upp till två år. 2K A/C System Cleaner lämpar sig därför särskilt bra för länder med varmt klimat. Rengöringsmedlet appliceras på förångaren med hjälp av en spruta och avlägsnar effektivt bakterier och mögelsvamp. De här tre metoderna – Klima Fresh som tar bort dålig lukt, rengöringsmedlet för snabb rengöring av klimatanläggningar och 2K A/C System Cleaner för grundligare rengöring – tillgodoser alla kunders behov. Beroende på hur mycket pengar man vill lägga på rengöringen och hur stort behovet av rengöring är, erbjuder LIQUI MOLY något för alla. Dålig lukt från ventilationen är nu ett minne blott.