• 15/11/2018

Slut med effektförlust och stigande förbrukning

Med Super Diesel tillsats från LIQUI MOLY återfår motorn sin ursprungliga effektivitet

November 2018 – Alla motorers öde: Så fort den går bildas det rester som fastnar i motorn. Det leder till att motorn gradvis tappar effekt och förbrukar mer samt att risken för haveri ökar. Super Diesel tillsatsen från den tyska smörjmedels- och tillsatsspecialisten LIQUI MOLY sätter stopp för detta och gör att motorn återfår sina ursprungliga prestanda.

”En kritisk komponent är insprutarna”, förklarar David Kaiser, chef för forskning och utveckling hos LIQUI MOLY. Insprutarna sprutar in dieselbränslet i förbränningsrummen i form av en finfördelad dimma. ”Om avlagringar fastnar i insprutarnas små öppningar kan bränslet inte längre fördelas lika fint. Då förbränns det inte heller lika grundligt.” Resultatet: Motoreffekten sjunker, förbrukningen stiger och avgasvärdena försämras. Eftersom det är en smygande process märker föraren ofta ingenting.

Till saken hör att insprutarna är känsliga precisionskomponenter som måste klara tryck på flera tusen bar och utföra över hundra exakt doserade enskilda insprutningar varje sekund. Avlagringar sätter igen dem och gör att de inte längre fungerar riktigt. En insprutare är inte billig och bör monteras av en verkstad, vilket innebär att det hela blir ännu dyrare.

Denna kostnad kan man slippa genom att var 2 000:e kilometer hälla en flaska Super Diesel tillsats från LIQUI MOLY i tanken. Ämnet löser upp avlagringarna på insprutarna och förbättrar på så vis sprutbilden. Motorn återfår sina ursprungliga effekt- och förbrukningsvärden. Förutom den rengörande effekten finns det två andra fördelar med Super Diesel tillsatsen: Den höjer cetantalet och gör därmed dieselbränslet mer lättantändligt. Och den skyddar hela bränslesystemet mot korrosion och slitage. Den mångsidiga Super Diesel tillsatsen skyddar även motorn om bränslekvaliteten någon gång skulle vara undermålig.

”Regelbunden användning av Super Diesel tillsats ger den bästa rengöringseffekten”, enligt David Kaiser. ”Motorn återfår då sina ursprungliga värden, både när det gäller effekt och förbrukning. Och man undviker dyra reparationer.”

På sin hemmamarknad i Tyskland är LIQUI MOLY ohotad marknadsledare inom tillsatser.