• 17/07/2018

Sagan om en enda olja för alla bilar

LIQUI MOLY förklarar varför det finns så många olika motoroljor
Juli 2018 – För många, många år sedan var det enkelt: Man behövde inte fundera på rätt motorolja, eftersom en och samma olja var avsedd för nästan alla bilar. Idag är det annorlunda. Oliver Kuhn, ställföreträdande chef för oljelaboratoriet hos LIQUI MOLY, förklarar varför det inte längre finns någon universalmotorolja. Förr saknade det nästan betydelse vilken olja man hällde i motorn. Det fanns knappt några olika oljesorter och bilen tålde nästan vad som helst. Med tiden kom det fler oljesorter, men då gav olika viskositeter som 10W-40 eller 15W-40 fortfarande en vägledning. Viskositeten betecknar hur tjock- eller tunnflytande oljan är i kallt och varmt tillstånd. Men idag är viskositeten bara en av många viktiga egenskaper och är knappast till någon större hjälp när man ska hitta rätt olja, berättar Oliver Kuhn. Avgörande för motoroljan idag är industrinormer från exempelvis det europeiska biltillverkarförbundet ACEA eller från American Petroleum Institute (API). Dessutom har framför allt europeiska biltillverkare utvecklat egna oljespecifikationer. ”Totalt finns det idag över 50 specifikationer för motorolja”, förklarar Oliver Kuhn. Men hur kommer det sig att djungeln av oljesorter hela tiden har vuxit? I sina ansträngningar att sänka bränsleförbrukningen och därmed också utsläppen har i synnerhet europeiska biltillverkare upptäckt motoroljan som en möjlighet till fintrimning. När de utvecklar en ny motor bestäms redan i ett tidigt skede vilka egenskaper oljan ska ha. Det är sedan upp till oljetillverkarna att utveckla en sådan olja. Eftersom varje biltillverkare väljer olika tekniska ansatser skiljer sig de efterfrågade egenskaperna för oljan åt. Ibland går det att kombinera flera egenskaper i en enda olja, ibland inte. Det innebär att det som förr var ett allmänt smörjmedel har utvecklats till en högspecialiserad vätska. Och därför finns det idag ingen universalolja som passar alla fordon. ”Den som påstår något annat har antingen ingen aning eller är bara ute efter att lura folk”, enligt Oliver Kuhn. LIQUI MOLY har enbart tillverkning i Tyskland och kan erbjuda rätt olja till praktiskt taget alla bilar. Det finns alltså inget generellt svar på frågan om vad som är den ”bästa oljan”. I stället handlar det om att använda den olja som är rätt för respektive bil. Idag är motorolja lite som en flytande reservdel. Att fylla på fel olja är som att montera en reservdel som inte passar. Här lurar andra faror än bara oljeslam. Det finns faktiskt kombinationer av olja och motor som skulle medföra att motorn förstörs efter bara några hundra kilometer. Vilken olja som är rätt för ett fordon framgår av instruktionsboken eller oljeguiden på www.liqui-moly.se. Man behöver bara ange märke, modell och motorversion så får man en lista över passande oljor. Någon trendvändning mot färre oljesorter är knappast i sikte. Tvärtom: I framtiden kommer mångfalden av oljor att växa ytterligare och trenden mot allt mer specialiserade oljor att fortsätta. ”Det gör livet för bilförare och mekaniker ännu mer komplicerat”, enligt Oliver Kuhn. ”Även för oss som tillverkare vore det naturligtvis enklare med färre oljesorter. Men denna utveckling dikteras av biltillverkarna, inte av oss.”