• 10/03/2016
  • Företag

Rekordresultat för LIQUI MOLY

Specialisten på motorolja och tillsatser trotsar den svaga omsättningen i Ryssland.
Mars 2016 – Den tyska motoroljespecialisten LIQUI MOLY ökade sin omsättning till nya rekordnivåer förra året. Slutresultatet blev 441 miljoner euro, en ökning på 20 miljoner jämfört med året innan. De positiva sifforna uppnåddes trots problematiska ramvillkor på viktiga marknader.
– Ännu viktigare än den ökade omsättningen är att vi även har utökat vår arbetskraft, säger Ernst Prost, VD på LIQUI MOLY.
Förra året tillkom 35 nya medarbetare och det totala antalet hamnade därmed på 731. Under de första två månaderna av 2016 anställdes dessutom ytterligare 16 medarbetare. Att omsättningen ökade med ”endast” fem procent berodde främst på två faktorer. För det första satsar företaget alltmer på kvalitativ tillväxt.
– Omsättning som vi inte tjänar något på, är ingen bra omsättning, säger Ernst Prost.
För det andra avmattades omsättningen i Ryssland, företagets viktigaste marknad utanför Tyskland. Den svaga rubeln har gjort att produkter från euroområdet har blivit 50 procent dyrare. Efterfrågan dämpades dessutom ytterligare av den ryska finanskrisen. Till detta kommer även ihållande turbulens på tidigare viktiga exportmarknader som Ukraina. Tappet kunde emellertid kompenseras av ökningen i andra länder. Försäljningen i Tyskland och Österrike gick överraskande bra och trots att man redan hade en stark marknadsställning här, lyckades man öka omsättningen med sju procent. Därmed har LIQUI MOLY nästan fördubblat sin totala omsättning sedan 2009.
– Tillväxtsiffrorna liknar dem hos ett nystartat företag, säger Ernst Prost. Och på ett sätt är vi nystartade inom branschen, eftersom vi är snabbare, flexiblare och närmare våra kunder än våra stora konkurrenter.
En del av framgångarna beror även på företagets åtagande att endast tillverka sina produkter i Tyskland. Tillväxt är dock inte ett självändamål. – Det handlar inte så mycket om sifforna, menar Ernst Prost. Det är viktigare att företaget kan växa på ett hälsosamt sätt och erbjuda jobb åt ännu fler människor. Ett uttryck för denna ekonomiska stabilitet hos LIQUI MOLY är att andelen eget kapital uppgår till mer än 70 procent. Det gör att företaget inte är beroende av banker, samtidigt som det kan göra stora investeringar. Moderniserings- och utökningsprogrammet för oljefabriken i Saarlouis kommer exempelvis att slutföras i år. För 13 miljoner euro kommer man att upprätta fler lagertankar, nya laboratorier och modernare produktionslinjer. Under 2017 kommer fler tanklager att byggas om och man kommer att investera ytterligare fem miljoner euro i energiförsörjningen.
– Därmed är vi ordentligt rustade för att nå toppen, säger Ernst Prost. Att priserna på råolja ligger på bottennivåer påverkar knappt priset på den färdiga motoroljan. LIQUI MOLY bearbetar ingen råolja från borrning, utan tar vid först under nästa steg med så kallade grundoljor från raffinaderier. Deras pris påverkas i sin tur kraftigt av raffinaderiernas kapacitet och efterfrågan. Priset på helsyntetiska grundoljor har till exempel inte sjunkit, utan ökat tvåsiffrigt. Dessutom består modern motorolja upp till en tredjedel av tillsatspaket, och priset på tillsatser ökar ständigt – oberoende av oljepriset. Den starka dollarn gör det också dyrare att köpa in råmaterial. Alla dessa faktorer gör att priset på motorolja snarare har förblivit stabilt än sjunkit. I Sverige distribueras LIQUI MOLY av KG Knutsson och kan köpas hos bland annat Autoexperten. Om LIQUI MOLY
LIQUI MOLY GmbH från Ulm i södra Tyskland erbjuder ett brett sortiment med produkter av hög kvalitet inkl. motoroljor, additiver, bilvårdsprodukter och kemibaserade tekniska lösningar för fordonsapplikationer. Med över 4000 artiklar har kunderna tillgång till ett omfattande produktsortiment. LIQUI MOLY utvecklar och testar sina produkter i egna laboratorier, tillverkar bara i Tyskland och marknadsför alla sina produkter själva. Företaget grundades för mer än 50 år sedan och är bland de mest framstående företagen inom sitt gebit. Förutom på den tyska marknaden säljs företagets produkter i över 120 länder världen över.