• 31/03/2020
  • Företag

Osynliga, men viktiga hjälpare i Coronakrisen

Motorolja och tillsatser är systemrelevant, säger Ernst Prost från LIQUI MOLY

Mars 2020 – Privatbilismen är begränsad på många orter, det är klart färre bilar på gatan. Trots det så går det inte helt utan rörlighet: Jordbrukare måste sköta sina åkrar, lastbilar måste leverera till matvaruaffärer och räddningstjänsten måste vara insatsberedd. "I längden går det bara med motorolja och tillsatser", säger Ernst Prost, VD för den tyska oljespecialisten LIQUI MOLY. "Därför är våra produkter, liksom alla verkstäder, systemrelevanta".

Om lastbilar ska frakta livsmedel till matvaruaffären behöver de framförallt drivmedel, det är helt uppenbart. Men på medellång sikt behöver de också motorolja, för påfyllning eller för oljebytet. Med för lite olja eller efter uteblivet oljebyte hotar kraftigt slitage. Det förkortar motorernas livslängd och kan orsaka svåra motorskador. Då stannar lastbilen med livsmedlet och kan inte transportera det till matvaruaffären. Detsamma gäller för tillsatserna, som höjer motorerna tillförlitlighet, skyddar dem mot problem och förlänger deras livslängd.

"Inget av detta är absolut nödvändigt idag. Men senast i övermorgon får man problem, när det saknas", säger Ernst Prost. "Man klarar även en eller två dagar utan att äta. Men därefter blir det långsamt svårare".

"Motorolja är en osynlig men viktiga hjälpare i dessa svåra tider. Med vårt företag står vi inte i frontlinjen i kampen mot pandemin. Där efterfrågas andra fackområden", säger Ernst Prost. "Men vi lämnar vårt bidrag för att livet kan kunna gå vidare".