• 14/02/2021
  • Företag

LIQUI MOLYs vinst minskar med 50 procent

Den tyska olje- och tillsatsproducenten står sig bra med stora investeringar mot den globala krisen – omsättningen i Sverige ökade med 24 procent.

Inte heller smörjmedelsspecialisten LIQUI MOLY blev förskonade från pandemin. Visserligen ökade omsättningen med 7,1 procent till ett nytt rekordvärde. I Sverige ökade den med hela 24 procent. Men avkastningen minskade kraftigt på grund av ett miljontungt investeringsprogram. VD Ernst Prost är trots detta övertygad: "Genom våra energiska åtgärder fortsätter vi att växa och skriver fortfarande svarta siffror. Vår stabila ekonomi de senaste åren utan bankförpliktelser hjälper oss att klara konsekvenserna av krisen."

LIQUI MOLYs omsättning ökade med 7,1 procent till 611 miljoner euro år 2020. Till detta bidrog även verksamheten i Sverige som växte med 24 procent. Därmed hör Sverige till de tio största exportmarknaderna för LIQUI MOLY. Med tanke på pandemins förödande effekter på den globala konjunkturen och minskningen av den globala förbrukningen av olja och bränsle är detta en stor framgång. Avkastningen halverades till 25 miljoner euro – trots att det medelstora bolaget investerade nästan 45 miljoner euro i marknadsföringsåtgärder under krisen. Dessutom anställdes över 100 nya medarbetare. Det innebär att antalet anställda låg på 989 vid slutet av 2020. "Vi har satsat på attack och lyft oss över våra medkämpar. Trots en mångfacetterad implementering av hygienåtgärder, skyddskoncept och hemmakontor har vi alltid funnits där för våra kunder och ökat vår närvaro i alla medier. Att vi växer är bara den logiska konsekvensen av vårt agerande", beskriver VD:n sin inriktning. Genom företagets stabila utgångsläge, ett balansbelopp på 208 miljoner euro samt ett eget kapitaltäcke på 168 miljoner euro och en egen kapitalkvot på över 80 procent har smörjmedelsspecialisten haft tillräcklig kraft utan att behöva göra nödvändiga investeringar. Detta har lönat sig, säger Ernst Prost: "Tack vare vår inriktning kunde vi slå till ordentligt i slutet av året." Samtidigt bekräftar han att LIQUI MOLY kunde ha lyckats öka sin omsättning avsevärt. "Vi har upplevt bristekonomin inom alla områden på grund av corona, lockdown, korttidsarbete och hemmakontor hos våra leverantörer. Vi saknade råvaror, förpackningsmaterial, etiketter, förslutningar och även logistik och fraktkapacitet minskade märkbart", säger VD: n.

Socialt ansvar

Även genom sitt sociala ansvarstagande har företaget skapat stora rubriker år 2020. Ett coronatillägg till alla anställda samt produktdonationer till ett värde av över 5,5 miljoner euro till brandkårer, räddningstjänster, första hjälpen-organisationer och andra ideella organisationer var en självklarhet för detta medelstora företag. "I sådana här tider måste man hålla ihop och alla bör engagera sig i det gemensamma för att må bra", beskriver Ernst Prost.

Stor tillväxt i hemlandet

Till skillnad från tidigare år har LIQUI MOLYs försäljning ökat kraftigt i Tyskland jämfört med exporten. Exporten visar dock en stabil tillväxt, till exempel i USA och Kanada.

Bra tillväxt inom alla segment

Totalt sett lyckades alla divisioner inom det kompletta sortimentet nå framgång. I företagets kärnverksamhet, motoroljor, ligger omsättningsökningen på 6,4 procent. Att människor måste resa mindre och tillbringa mer tid hemma återspeglar sig också i ökad omsättning på produkter för motorcyklar, cyklar och båtar.

Framtidsutsikt:

År 2019 var juli och augusti rekordmånader, båda med en omsättning på knappt 60 miljoner Euro. Även försäljningen under november och december 2020 var en av de bästa i företagets historia. Ernst Prost är säker på att vi har en mycket bra startposition för 2021 och att vi åter kan nå eller överträffa rekordförsäljningen: "Vi skördar i år frukten på vår reklamoffensiv från 2020 och ger full gas även 2021.“ För den fortsatta tillväxten planerar smörjmedelstillverkaren ytterligare investeringar, framför allt i den egna logistiken.