• 12/04/2021
  • Företag

LIQUI MOLY upplever den starkaste månaden i företagets historia

Olje- och tillsatsspecialisten omsätter 65 miljoner euro i mars

LIQUI MOLY fortsätter att växa: Olje- och tillsatsspecialisten ökade sin omsättning till 65 miljoner euro i mars, en ökning med 19 procent jämfört med samma månad föregående år. ”Vi skördar nu det vi såg förra året”, säger VD Ernst Prost.

När Covid-19-pandemin bredde ut sig för ett år sedan och osäkerhet uppstod kring ekonomin bestämde sig LIQUI MOLY för att trampa på gasen. Företaget fördubblade snabbt sina marknadsföringsinvesteringar för att motverka den minskande efterfrågan. ”På så sätt har vi skapat en bit av vår egen konjunktur”, summerar Ernst Prost. Detta blev ännu mer framgångsrikt då många konkurrenter samtidigt har minskat sina budgetar och sin service. ”På så sätt skaffade vi oss i en mycket bra startposition nu när världsekonomin börjar komma igång igen”, säger Ernst Prost. 

Omsättningen under de första tre månaderna ligger på samma nivå som förra året med 168 miljoner euro. Första kvartalet 2020 var nämligen särskilt starkt, innan pandemin även påverkade LIQUI MOLY:s omsättning. Även vinsten på 2,8 miljoner euro är lika stor som samma kvartal förra året. ”Vår stabila upptakt under första kvartalet ger oss vind i ryggen och möjlighet att göra 2021 till LIQUI MOLY:s mest framgångsrika år, trots alla svårigheter som pandemin fortfarande kan orsaka", säger Ernst Prost. ”Framgång handlar inte bara om att öka omsättningen, utan också om att skapa säkrare arbetsplatser. Vi har anställt över 100 personer under pandemin plus jobbgaranti!”