• 19/03/2020
  • Företag

LIQUI MOLY trotsar Corona: istället för att arbeta korttidsvecka, en premie till varje medarbetare

VD Ernst Prost tackar personalen för deras engagemang och andas tillförsikt

Mars 2020 – speciella tider kräver speciella åtgärder. Den tyska olje- och tillsatsspecialisten LIQUI MOLY reagerar inte med korttidsveckor eller uppsägningar på Coronakrisen, istället betalar man en bonus på 1 000 Euro till varje medarbetare. Med detta "Corona-plåster" tackar VD Ernst Prost alla medarbetare för deras insats.

LIQUI MOLY låter under tiden nästan hela administrationen arbeta hemifrån. På detta sätt bör varje enskild medarbetare skyddas samtidigt som produktionen kan hållas igång. Denna kollektiva ändring till hemmakontor klarar personalen med stor insats och improvisationsförmåga.

"Idag kunde vi därför långtgående visa att vi behärskar denna spagat mellan hälsovård och fortsatt arbete inom alla divisioner", skrev Ernst Prost till personalen. "Nu kan jag föreställa mig att era nuvarande omständigheter är förbundna med inte bara en tidsmässig utan även en ekonomisk extra ansträngning. Tillåt mig därför att vid nästa lön – på sätt och vis som ett Corona-plåster – dela ut brutto 1000 Euro extra.“

Medan andra företag måste ta i tu med korttidsvecka eller överväga nedskärningar sätter LIQUI MOLY-chefen en kontrapunkt. "Inte ens hos oss går den aktuella utvecklingen spårlöst förbi, de ekonomiska konsekvenserna är brutala. Precis därför måste vi nu med hjärna och förnuft, med engagemang och flit och ovillkorligen med mod och tillförsikt bidra med vår del för att lösa denna kris."

Denna premie får alla medarbetare över hela världen med samma belopp, avdelningschefen i Tyskland och lagerarbetaren i Sydafrika. "I de flesta delarna av världen blir de ekonomiska följderna svårare eftersom det sociala nätet där är mindre bärkraftigt eller fullständigt saknas", sa Ernst Prost. Med sin gest vill han göra en markering för LIQUI MOLY-familjen över hela världen och även ställa pengar till förfogande som då och då överhängande behövs. "Dessutom är pengautbetalningen för företaget precis det vi nu absolut behöver, att arbetsplatser bevaras."

Ernst Prost gläder sig över lagandan i företaget: "Det är mycket roligt att se hur vi i en sådan situation går samman, orubbligt utför vårt arbete och solidariskt arbetar för samma sak."