• 20/11/2018
  • Företag

LIQUI MOLY sätter nytt försäljningsrekord

I oktober nådde det tyska olje- och tillsatsföretaget upp i en ny rekordomsättning på 53,8 miljoner euro.

November 2018 – LIQUI MOLY inleder budgetårets sista kvartal med ett omsättningsrekord. Under oktober månad uppgick företagets omsättning till 53,8 miljoner euro [motsvarande ca 553 miljoner svenska kronor]. Därmed är det 11 månader gamla rekordet redan utraderat.
– Det är vårt helhetskoncept och breda sortiment som lägger grunden för dessa framgångar, förklarar Ernst Prost, VD för den tyska olje- och tillsatsspecialisten.

53,8 miljoner euro innebär den bästa månaden någonsin i företagets historia och är en ökning med 34% jämfört med oktober månad 2017.
– Vi är mångsidiga när det gäller allt, och det lönar sig, framhåller Prost.
Företaget har t.ex. en verksamhet som betjänar flera olika kanaler liksom ett mycket omfångsrikt produktsortiment.
– Man får inte positionera sig för ensidigt eftersom efterfrågan på vissa produkter plötsligt kan ta en annan riktning.
Därför har man på LIQUI MOLY i god tid vidtagit åtgärder för att hålla sig kvar i vinnarspåret även vid förändringar på marknaden.

I detta åtgärdspaket ingår en vidare expansion av exportverksamheten. Visserligen växer företaget på sin hemmamarknad, men här beror ytterligare tillväxtmöjligheter mer på undanträngande. Andra regioner och länder erbjuder betydligt större potential. LIQUI MOLY säljer sina produkter t.o.m. i länder som Mali och Jemen.
– Vid sidan av kriget finns det ju även en sorts vardagsliv, tillägger Ernst Prost.

Ännu en rekordomsättning under innevarande år skulle naturligtvis hälsas med glädje, men det är inget man räknar med ska hända.
– Av erfarenhet vet vi att siffrorna för november och december ligger lite lägre, infogar han. Ändå är han full av tillförsikt för att omsättningen vid årsskiftet kommer att uppgå till en halv miljard euro, precis som förra året.