• 07/09/2017
  • Företag

LIQUI MOLY överstiger 800 medarbetare

Specialisten på smörjmedel och tillsatser kommer att fördubbla antalet anställda inom ett decennium
September 2017 – den ena tillväxtprognosen avlöser den andra hos LIQUI MOLY. I augusti och september anställde den tyska smörjmedels- och tillsatsspecialisten 23 anställda och översteg därmed 800 medarbetare. Antalet medarbetare har fördubblats sedan 2006. Nu i augusti rapporterade bolaget sin högsta månadsomsättning någonsin. Hos LIQUI MOLY växer försäljning, resultat och antalet medarbetare i samma takt. För närvarande arbetar 819 personer för företaget: 515 i huvudkontoret Ulm och 268 i Saarlouis. De 23 nyanställda, inklusive 9 lärlingar, började sitt arbete i augusti och överskred därmed 800-strecket. ”Jag älskar de unga som kommer till oss gamlingar med sina nya framtidsidéer för LIQUI MOLY”, betonar vd Ernst Prost. För honom är detta mycket mer än ett generationsbyte. ”Det är helt enkelt en fråga om det framtida lönsamheten för ett helt företag, och det ligger nu i ungdomens händer.” Ernst Prost är övertygad om de nya medarbetarnas framtida förmåga: Vi ”gamlingar” bidrar med erfarenhet, rutin och professionalism samt förmedlar våra värderingar. Samtidigt förväntar jag att våra ungdomar ska inleda nya radikala och revolutionära förändringar. Och helt klart: Utbildning i synnerhet, liksom bildning i allmänhet, är för mig en av alla entreprenörers och varje företags ädla uppgifter, som en del av den sociala marknadsekonomin.” Försäljning och resultat är viktiga indikatorer för företagets fortbestånd. ”Endast ett framgångsrikt företag kan över tid erbjuda fasta arbeten till människor.” De siffror, som är viktiga för balansräkningen, uppnås endast av en annan faktor, som inte syns i resultaträkningen: antalet anställda och framför allt deras vilja att bidra. 'Vi fokuserar inte på nyckeltal, men på människor. Därför stämmer våra siffror”, säger Ernst Prost. Eftersom alla har en del i framgången, pekar företagsledaren inte ut någon av de 800 medarbetarna. ”Vi är inte ett gäng solister, utan vi agerar som ett lag där alla uppfyller sin uppgift.” Det tog knappt 5 decennier för LIQUI MOLY att uppnå 400 anställda. Under 2006 ökade antalet medarbetare hos LIQUI MOLY med drygt 130 personer genom övertagandet av mineraloljetillverkaren MÉGUIN i Saarland. Under de senaste elva åren har antalet medarbetare fördubblats. När vi blir 900 eller ens 1000, vill Ernst Prost inte säga. ”Men om vår tillväxt håller den här takten, kan det vara tidigare än väntat.”