• 09/02/2022

LIQUI MOLY: Goda nyheter i svåra tider

Vinstökning hos olje- och tillsatsspecialisten – men avkastningen ligger fortfarande under nivån före pandemin

År 2021 avslutade LIQUI MOLY inte bara med en rekordomsättning på 733 miljoner. Även vinsten före skatt steg till 38 miljoner euro – en ökning på drygt 40 procent. "Det är ett fantastiskt resultat för ett svårt år men ännu en bit under den nivå som vi hade före pandemin", säger vd Ernst Prost, när han presenterar sin sista balansräkning.
Vinstökningen är ett resultat av den anticykliska investeringsstrategin år 2020. Då, mitt i pandemin, när många företag minskade sina utgifter rejält, valde LIQUI MOLY att göra motsatsen. Investeringarna, i synnerhet inom marknadsföring, höjdes kraftigt. Detta sänkte avkastningen men gav en stark dragkraft för att göra varumärket välkänt i hela världen. Denna effekt förstärktes ytterligare genom att många konkurrenter samtidigt höll igen. Detta ledde till en kraftigt tilltagande efterfrågan. År 2021 ökade LIQUI MOLY:s omsättning med 20 procent till 733 miljoner euro, 105 000 ton smörjmedel producerades, vilket aldrig någonsin har hänt förut, och antalet anställda nådde en rekordnivå på 1 008. "Då många människor tvingades till korttidsarbete, klättrade vi upp ordentligt och skapade arbetsplatser", berättar Ernst Prost. 
Exportverksamhetens omsättningsökning (+30 %) var såsom under tidigare år större än på den mättade hemmamarknaden i Tyskland (+13 %). Till detta bidrog även den starka ökningen med 50 procent i USA, där den viktigaste exportmarknaden finns. Även i andra länder, där LIQUI MOLY har egna dotterbolag, var tillväxten oproportionerligt hög, exempelvis i Portugal och Spanien (46 procent), Italien (101 procent) eller i Australien (47 procent). Ungefär två tredjedelar av LIQUI MOLY:s omsättning härrör vid det här laget från exporten. I Tyskland ökade framför allt den nystrukturerade verksamheten på bensinstationerna och för fackhandeln för biltillbehör. "I Tyskland blir det naturligtvis allt svårare för oss att växa, eftersom vi redan har nått en mycket bra marknadspenetration här. Men vi fortsätter att växa även på hemmamarknaden, vilket visar att vi gör många saker rätt", säger Ernst Prost. 
Kostnaden för material som råvaror och även förpackningar har skjutit i höjden, enligt vd:n: "Vår vinst skulle ha blivit ännu högre. om priserna på råvaror och insatsvaror inte hade ökat så mycket", förklarar Ernst Prost. "Leverantörerna har delvis höjt priserna veckovis. Så snabbt kan vi inte föra dem vidare till våra kunder." Vinsten behöver LIQUI MOLY för framtida investeringar, i synnerhet för att bygga ut produktionskapaciteten och för att förbättra den komplexa logistiken med omkring 4 000 artiklar. Även bortom dessa investeringar måste tillväxten finansieras, till exempel för större varulager (en ökning med 43 procent) och högre fordringar (en ökning med18 procent). Ernst Prost: "Det är priset för tillväxt. Tillväxt måste man kunna kosta på sig" 
Vd:n är stolt över att kunna genomföra denna tillväxt med egna medel: "Inga lån, inga subventioner, inga statliga bidrag. Vi har alltid behållit våra vinster i företaget och vi skyddar vår andel av eget kapital på cirka 80 % som en ögonsten. Utan den fyllda krigskassan hade vi inte kunnat klara krisen så lätt. Och naturligtvis betalar vi helt normalt skatt på vår vinst.”
I och med presentationen av balansräkningen för år 2021 tar Ernst Prost (65) avsked och går i pension den 22 februari 2022. Därmed lämnar denne man LIQUI MOLY som han har präglat i flera årtionden och gjort det till vad det är idag. Ernst Prost kom till LIQUI MOLY år 1990 som chef för marknadsförings- och försäljningsavdelningen. Under de följande åren köpte han steg för steg upp företaget från de föregående ägarna. Under hans ledning utvecklades LIQUI MOLY till en ”Global Player”: Internationaliseringen drevs framåt och diversifieringen till områden som motorcykel, båtar och industri utvecklades. Bara sedan den senaste krisen i världsekonomin 2008 har omsättningen på 232 miljoner euro trefaldigats och antalet anställda, vilket dåförtiden uppgick till 438, har fördubblats. I slutet av år 2017 sålde han sina andelar i företaget till Würth-koncernen men han var fortfarande ansvarig i egenskap av verkställande direktör. Nu är det slut med detta.
Ernst Prost: "Jag vet att mitt LIQUI MOLY är väl omhändertaget – både av Günter Hiermaier, som nu ensam ansvarar för företagsledningen, och av mina över 1 000 kollegor. Jag vill tacka alla för de fantastiska åren och årtiondena för våra gemensamma ansträngningar för framgång."