• 23/02/2022

LIQUI MOLY-chefen Ernst Prost tar farväl med stor överraskning

Att bara gå i pension passar inte smörjmedelsspecialistens VD. På sin sista arbetsdag, 2022-02-22, skänkte han en gåva till sina 1 000 kollegor.

”Det är en bonus belöning på 2 222 euro till var och en i företaget för räkenskapsåret 2022. En typ av motivation som skapar extra incitament för att vi i år ska nå samma intäktsnivå som före corona”, förklarar chefen Ernst Prost.

Medarbetarba hos motoroljeproducenten i Ulmer trodde inte sina ögon när de fick ett e-postmeddelande från den avgående chefen Ernst Prost. 2022-02-22 kl 22:22. Det innehöll inte bara ett tack, utan även en riktig överraskning. Ingen hade väl räknat med en ytterligare premie, eftersom det var den här månaden som en bonus på 2 000 euro betalades ut i form av vinstutdelning. Nu lägger vi till ytterligare 2 222 euro på det – utan villkor. ”Jag fick ett sådant överväldigande tack för den första bonusen och så vänliga ord om pensionen”, säger Ernst Prost. ”Pengarna är en välsignelse för många på företaget. Allt blir dyrare och löneökningarna äts upp flera gånger om av inflationen", säger Ernst Prost. Han vill underlätta avskedet från sitt uppskattade team, samtidigt som han vill ge en extra bonus för det aktuella räkenskapsåret. ”I år blir det återigen tufft. Vi äver översvämmande av uppdrag, men får fortfarande mycket lite material och råvaror. Vi måste slita både dag och natt. Det jag kan göra nu när jag lämnar, är att tillsammans med kvarvarande VD Günter Hiermaier, i förväg belöna våra medarbetades prestationer. Målet är att knyta an till de framgångsrika åren före corona. Inte bara när det gäller omsättning utan även när det gäller vinst", förklarar Ernst Prost. Företaget behöver intäkter för att göra nödvändiga investeringar i framtiden. ”Vi har mycket på gång: Utbyggnad av produktionen i Ulm, ett nytt centrallager vid Saarlouis, skapandet av nya arbetsplatser. Och självklart kommer vi att fixa allt detta med egna medel och inte med lån. Det håller även min efterträdare Günter Hiermaier fast vid", avslutar Ernst Prost.

Här hittar du det interna brevet till medarbetarna.

Ernst Prost har präglat LIQUI MOLY under årtionden och gjort det till vad det är idag. Ernst Prost kom till LIQUI MOLY år 1990 som chef för marknadsförings- och försäljningsavdelningen. Under de följande åren köpte han företaget successivt och utvecklade det till en global aktör. Bara sedan den senaste krisen i världsekonomin 2008 har omsättningen på 232 miljoner euro trefaldigats och antalet anställda, vilket då uppgick till 438, har fördubblats. I slutet av år 2017 sålde han sina andelar i företaget till Würth-koncernen men han var fortfarande ansvarig i egenskap av verkställande direktör.