• 15/04/2019

"Krig är död – fred är liv"

Ernst Prost har grundat en tredje stiftelse för att främja och bevara fred

April 2019 – "Give peace a chance" är titeln på en av John Lennons mest berömda låtar. Att inte bara ge fred en chans utan att främja den, är målet för Ernst Prosts nya stiftelse: "Människor för fred – fred för människor". "Fred är förutsättningen för liv, integritet och välstånd. Det innebär att den är motsatsen till krig – orsaken till död, lidande, smärta och fördrivning, misär och ekonomisk och social nedgång. Freden är opolitisk och partioberoende och kan inte utnyttjas. Med denna stiftelse vill jag ge ett bidrag som främjar den internationella freden. Stiftelsens mål är att främja fredsstiftande och fredsbevarande åtgärder, aktiviteter och program", säger stiftaren. Stiftelsen har fått 1 miljon euro från Ernst Prosts privata förmögenhet.

"Ekvationen är självklar: Fred betyder inget krig. Krig betyder inga vapen. Inga vapen betyder mer pengar som då står till förfogande för världens verkligt akuta problem", säger Ernst Prost. "Tyvärr är lösningen på ekvationen lite svårare. Med stiftelsen 'Människor för fred – fred för människor' vill jag göra en betydande insats för att ta oss närmare världsfred".

Stiftelsen har fått 1 miljon euro från Ernst Prosts privata förmögenhet. Den har sitt säte i Leipheim och drivs på samma effektiva sätt som Ernst Prost Stiftung och Ernst Pros Foundation for Africa. Stiftelsens ledning består av grundaren, hans son Benjamin Orschulik och Ernst Prosts sambo Kerstin Thiele. Alla tre arbetar ideellt, för att stiftelsemedlen inte ska ätas upp av onödiga kostnader. Det betyder att varken personalkostnader eller kostnader för lokaler eller hyror tillkommer.

Stiftelsen Människor för fred – fred för människor följer enbart samhällsnyttiga syften. Därtill räknas främjande av välfärdsväsendet, utbildning, uppfostran, vetenskap, forskning, förståelse mellan folk och utvecklingssamarbete. Konkret betyder det stöd och genomförande av projekt för fredsforskning och inrättningar som fredsforskningen har föreskrivit. Stiftelsen delar även ut stipendier och priser till projekt inom fredsforskning, utveckling av utbildningsmaterial och publikationer samt rör krig, fred och konflikthantering. "Arbetsfältet är i praktiken mycket bredare, eftersom det ger så många möjligheter att främja världsfreden. Och tyvärr är behovet otroligt stort", förklarar grundaren. Av detta skäl ger stiftelsen även praktiskt stöd till befolkning i nöd i U-länder i form av finansiell hjälp, praktisk hjälp samt andra åtgärder för att säkerställa ekonomisk, kulturell och social uppbyggnad.

Liv, integritet och i slutänden välstånd kan bara förekomma kontinuerligt under fredliga förhållanden. Detta är Ernst Prost övertygad om. "I motsats till detta slukar militära konflikter och medel till så kallade fredsbevarande åtgärder miljarder och åter miljarder euro", säger Ernst Prost. Det är pengar som skulle kunna ge befolkningen tillgång till rent dricksvatten, tillräcklig näring och medicinsk försörjning. Dessa pengar skulle även kunna användas till verkligt miljöskydd, modern infrastruktur, sunda, tillfredsställande arbeten, bostäder som människor har råd med och en värdig vård av sjuka och gamla.

Ernst Prost: "Fred är ett mångsidigt begrepp. Det största målet är världsfred, men även välståndssamhällen som vårt är hotade när det gäller den sociala freden. Därför ska min tredje stiftelse även verka för fred på alla nivåer – lokalt till internationellt – eftersom freden inte känner några gränser."

Han har jobbat med fred sedan länge. I maj förra året hade han dessutom beslutat sig för att bidra till stiftelsen Weltethos, som grundats av Hans Küng, och är sedan dess medlem i ledningen. "Mitt privata intresse för nya kulturer och mitt arbete som VD för det internationella företaget LIQUI MOLY för med sig att jag besöker människor från världens alla delar eller tar emot dem som gäster på företaget. Detta kulturella utbyte är berikande. När vi exempelvis har med oss kunder från det konflikttyngda Mellanöstern i mässmontern, visar det mig att vi det finns fler gemensamma än särskiljande drag hos människor. Och därför lönar det sig att anstränga sig."

 

Bankuppgifter för Ernst Prosts stiftelse

IBAN: DE92 3607 0050 0190 0570 00

BIC: DEUTDEDEXXX (Essen)

Bank: Deutsche Bank

Som användningssyfte uppge: Menschen für Frieden – Frieden für Menschen

Kontakt

Kerstin Thiele, medlem i styrelsen

E-post:           info@menschen-für-frieden.de

Internet:         ernst-prost-stiftung.de