• 20/02/2017
  • Företag

Kraftigt lyft för LIQUI MOLY

Specialisten på motorolja och tillsatser slog omsättningsrekord under 2016 – med en ovanligt stor tillväxt på 16 procent i Sverige.
Februari 2017 – LIQUI MOLY fortsätter att växa. Den tyska motoroljeleverantören ökade sin omsättning med 11 procent till 489 miljoner euro under 2016. Precis som tidigare år noterade företaget därmed ett nytt omsättningsrekord. – Som medelstort företag har vi inte bara kunnat stå oss i den internationella konkurrensen med storföretagen, utan även vunnit marknadsandelar, säger VD på LIQUI MOLY Ernst Prost. År 2016 producerade LIQUI MOLY nästan 80 000 ton smörjmedel och fyllde mer än 14 miljoner burkar. Det tillkom dessutom 60 nya medarbetare och det totala antalet hamnade därmed på 791.
– De är nyckeln till vår framgång, menar Ernst Prost. Endast motiverade människor som anstränger sig dag för dag kan driva vårt företag framåt.
Ett bevis på hur mycket personalen identifierar sig med företaget är de mycket låga nivåerna på sjukskrivningar och den traditionellt mycket låga personalomsättningen. Och inte minst det faktum att många av medarbetarnas barn börjar arbeta hos LIQUI MOLY.
– Vi är mer än ett familjeföretag, fastslår Ernst Prost. Vi är LIQUI MOLY-familjen. 2016 präglades av kraftiga fluktuationer i oljepriset. I december var det dubbelt så högt som i januari. – Det gör det inte lätt för vår bransch, säger Ernst Prost. Därför satsar vi på hållbar, kvalitativ tillväxt och eftersträvar inga kortlivade omsättningstoppar. I Tyskland ökade omsättningen med 7 procent förra året. Det var mer än väntat. På hemmamarknaden har LIQUI MOLY sedan länge haft en relativ stor marknadsandel, som är rätt svår att utöka ytterligare. När det gäller exporten såg det ännu ljusare ut. Här ökade omsättningen med 15 procent. Det beror främst på högre omsättning på viktiga marknader som USA (tillväxt på 40 procent) och Kina (tillväxt på 70 procent). Dessutom lyckades LIQUI MOLY vända trenden på sin största exportmarknad Ryssland. Under 2015 sjönk försäljningen drastiskt i efterdyningarna av Krimkrisen, den svaga rubeln och ekonomiska problem. Under 2016 återhämtade sig siffrorna – trots att den ekonomiska situationen fortsatt var svår. Två tredjedelar av LIQUI MOLY:s vinst sker numera i länder utanför Tyskland – med stigande tendens. De 51 medföretagarna i exportavdelningen har gjort detta möjligt.
– Våra Export Area Manager tillbringar hälften av sin arbetstid på plats hos våra kunder och hjälper dem att genomföra koncept och strategier, säger Ernst Prost. Vår back office ser dessutom till att hundratals containrar levereras över hela världen varje månad. I Sverige fortsätter LIQUI MOLY att växa. Omsättningen ökade med 16 procent, vilket är mer än koncernen som helhet. KG Knutsson är en stark samarbetspartner som LIQUI MOLY systematiskt erövrar nya affärsområden med. Även i mer exotiska länder som Irak, Algeriet och Turkmenistan uppvisar LIQUI MOLY mycket goda resultat. Medan konkurrenterna inte lägger ned alltför mycket energi på dessa marknader utnyttjar LIQUI MOLY deras potential fullt ut (se intervju med Ernst Prost). Det omfattande investeringsprogrammet i oljefabriken kommer att slutföras nästa år. Men redan nu planeras nya satsningar till miljonbelopp: LIQUI MOLY arbetar på införandet av ett nytt företagsprogram och på modernisering och automatisering av produktionen.
– Produktionen måste automatiseras för att vi ska kunna klara av den ökande efterfrågan och samtidigt avlasta personalen från tungt fysiskt arbete, menar Ernst Prost. Det innebär inte att arbetsplatser skärs ned. Vi sätter nämligen alltid människan i främsta rummet. Alla tecken fortsätter alltså att peka på tillväxt. Sedan början av året har 14 nya medarbetare anställts. Omsättningen i januari var dessutom 16 procent högre än samma månad förra året.
– För 2017 siktar vi in oss på en halv miljard, tillägger Ernst Prost med tillförsikt. Om LIQUI MOLY
Med omkring 4000 olika artiklar erbjuder LIQUI MOLY ett unikt sortiment av bilvårdsprodukter: motoroljor och tillsatser, fetter och pastor, sprejer och rengöringsmedel, lim och tätningsmedel. LIQUI MOLY grundades 1957 och utvecklar och tillverkar sina produkter uteslutande i Tyskland. På hemmamarknaden är företaget obestridd marknadsledare på tillsatser och har utsetts till bästa oljemärke upprepade gånger. LIQUI MOLY leds av Ernst Prost och säljer sina produkter i 120 länder. Under 2016 låg omsättningen på 489 miljoner euro.