• 14/08/2018

Kampen mot slitage i motorn

Tre tillsatser från LIQUI MOLY sänker reparationskostnaderna och förlänger motorns livslängd

Augusti 2018 – Slitage är motorns naturliga fiende. Med metall mot metall slits motorn snabbt. Då förkortas livslängden och reparationskostnaderna stiger. Med LIQUI MOLY kan man skydda motorn. Tillsatsspecialisten från Tyskland erbjuder tre medel för detta: Oil Additiv, Motor Protect och Cera Tec:

Oil Additiv är fortfarande en bra tillsats för äldre fordon. Det var den första produkten från LIQUI MOLY när företaget grundades 1957. Det är en tillsats för motoroljan och innehåller MoS2. MoS2 är ett fast smörjämne ungefär som grafit. ”Det lägger sig på metallytorna och förhindrar på så vis direkt kontakt metall mot metall i motorn”, förklarar David Kaiser, chef för forskning och utveckling hos LIQUI MOLY. ”Detta är särskilt viktigt direkt efter starten, när motoroljan ännu inte har nått alla ställen i motorn.” Dessutom förbättrar Oil Additiv nödgångsegenskaperna och gör att motorn är bättre skyddad om smörjfilmen försvinner. MoS2 är svart, vilket ger hela tillsatsen en mycket mörk färg. När den hälls i motoroljan blir även denna mörk. Motoroljan kan då se gammal ut, men i det här fallet är den mörka färgen ett tecken på det effektiva skyddet mot slitage. I över 60 år har Oil Additiv visat vad den går för och kommit att uppskattas av bilförare över hela världen.

Medan Oil Additiv har ett fast smörjämne som fysiskt minskar friktionen i motorn, sker denna uppgift på kemisk väg när det gäller LIQUI MOLY Motor Protect. Produkten innehåller en så kallad Friction Modifier som förenas med metallytan i motorn och gör den slät på mikroskopisk nivå. Motor Protect lämpar sig för moderna fordon och är tänkt för användare som vill ha en tillsats som skyddar mot slitage helt utan fasta smörjämnen.

Oil Additiv skyddar fysiskt, Motor Protect kemiskt – och i LIQUI MOLY Cera Tec kombineras båda strategier. Den innehåller också ”Friction Modifier” för det kemiska skyddet. Och den innehåller dessutom fasta smörjämnen för det fysiska skyddet. Det handlar om ytterst små keramikpartiklar, som ger tillsatsen en beige färg. De är så små att de utan problem passerar genom oljefiltret. ”Detta dubbla skydd gör Cera Tec till en mycket effektiv tillsats, vars verkan finns kvar i upp till 50 000 kilometer”, berättar David Kaiser. ”Det innebär att den är extra ekonomisk att använda.” Den är förstahandsvalet för nya fordon.

Alla tre tillsatser minskar friktionen i motorn. Det ger lägre motortemperatur och till och med sänkt bränsleförbrukning. Dessutom är motorn bättre skyddad vid extrema belastningar. Och slutligen betyder minskat slitage att risken för reparationer minskar och att motorns livslängd ökar. David Kaiser: ”Det innebär att tillsatserna inte bara skyddar bilen utan även ägarens plånbok.”