• 24/03/2020
  • Företag

"Ingen blir uppsagd, i värsta fall avstår jag från min lön"

Under Coronakrisen stärker LIQUI MOLYs VD Ernst Prost ryggen på sitt manskap och på sina kunder över hela världen

Mars 2020 – Den internationella ekonomin står vid avgrunden på grund av coronapandemin och dess utveckling är osäkrare än någonsin. Med vetskap om detta tar den tyska olje- och tillsatsspecialisten LIQUI MOLY en klar position. "Ingen blir uppsagd. Om det behövs avstår jag från min lön, försäkrar VD Ernst Prost sina medarbetare. 

I början av veckan överraskade Ernst Prost sina medarbetare hos LIQUI MOLY med en premieutbetalning på 1 000 Euro. "För motivation och som ett tecken på säkerhet, eftersom denna apparat vacklar under krisen.

Nu följer en arbetsplatsgaranti: "Med ängslan och oro kan man bara leva dåligt eller åstadkomma något ganska stort. Därför har jag försäkrat er om att ni inte behöver drabbas av något ekonomiskt avbräck. Ingen kommer att sägas upp!" Det gäller för alla medarbetare – de inhemska och för de i dotterbolagen i Spanien och Portugal, Italien, Frankrike, Sydafrika och USA. Till detta kommer medarbetare i Danmark, Storbritannien, Belgien och Nederländerna, i Thailand, Kina, Japan och Indien. "Det år inte bara verksamheten som är global, utan även ansvaret. Överallt måste kollegorna kunna försörja sina familjer."

Högsta prioritet för VD är skyddet av de anställdas och deras familjers hälsa. "Å andra sidan försöker vi så långt som möjligt att upprätthålla verksamheten. En ansträngande, men nödvändig a spagat", förutsäger Ernst Prost. Det förutsätter att distributionskedjan för anskaffande fungerar som tidiagre. "Så länge det är garanterat upprätthåller vi produktionen."

Därutöver är det viktigt för VD att fortfarande kunna betala ut löner punktligt och i full omfattning. Särskilt nu, fastän orderingången på grund av skyddsåtgärderna för coronaviruset drastiskt minskat och inkomsterna därmed är låga. Under det löpande året måste LIQUI MOLY betala en lönesumma inklusive socialförsäkringsavgifter på cirka 57 miljoner Euro. "Det är de uppgifter vi ställs inför alla dagar och dygnet runt", sa Ernst Prost. I vilket fall som helst går han ett steg till: "Om läget så kräver avstår jag också min lön. Alla uppoffrar sig och då måste kaptenen var en förebild, som manskapet kan lita på."

VD ser sig inte bara ansvarig gentemot sina medföretagare utan även mot sina kunder över hela världen. "Där vi kan hjälpa kommer vi att göra det. De första ropen på hjälp har nått mig personligen, exempelvis från Mexiko. I detta land grasserar inte bara det nya viruset, utan där påverkar även inflation och våld människornas liv." Man gör allt som står i mänsklig makt för att leverera ytterligare varor, som utgör basen för kundens aktivitet, till partnern. I utlandet ser Ernst Prost ett mer hotande läge än i Tyskland, eftersom den ekonomiska kraften och de statliga hjälpprogrammen inte kan jämföras med Tyskland. En blick mot Italien visa apokalyptiska förhållanden. "Många redan försvagade länder ligger redan på marken. Så länge som möjligt förblir vi ståndaktiga."