• 31/08/2016

Hydrauloljor från LIQUI MOLY är de första som uppfyller högsta kvalitetsstandard

Produktserien HyPER har fått Bosch Rexroths nya godkännande RDE 90235.
September 2016 – På utsidan skiljer sig hydrauloljor knappast åt, men deras arbetspotential kan variera kraftigt. Endast de mest effektiva belönas med godkännandet RDE 90235 från Bosch Rexroth. Med sina HyPER-oljor är den tyska motoroljespecialisten LIQUI MOLY den första bland fyra tillverkare i världen att uppfylla denna högsta kvalitetsstandard. Hydraulsystem i maskiner blir allt mer effekttäta och arbetar med allt högre drifttryck. Det ger en förhöjd risk för slitage och förtida driftstopp. Av denna anledning spelar kvaliteten på hydrauloljan en allt viktigare roll för hydraulsystemens livslängd och tillförlitlighet. Smörjmedelsspecialisten LIQUI MOLY har tagit fasta på denna utveckling och låtit sina HyPER-hydrauloljor genomgå det hårdaste provet av dem alla: testet RDE 90235 från Bosch Rexroth. Alla testade oljesorter klarade testet med bravur. De hör till de få oljor i världen som uppfyller strängaste standard. – Pumptestet från Bosch Rexroth infördes 2015 och går långt utöver det som krävs av aktuella DIN- och ISO-standarder, förklarar Roland Schmidt, Director Business Development Construction and Industry hosLIQUI MOLY. Problemet med dessa standarder är att de inte håller jämna steg med den tekniska utveckling som hydraulsystemen genomgått under de senaste åren. RDE 90235 är en vetenskapligt standardiserad provningsmetod, med hjälp av vilken man testar egenskaperna på smörjmedel och samspelet i nyckelkomponenterna hydraulpump och hydraulmotor under verklighetstrogna arbetsvillkor. –Det är ett fullständigt praxisorienterat testscenario, menar Roland Schmidt. Vanliga tester genomförs med 350 bar, den nya standarden med upp till 500 bar. De tidigare godkännandena från Bosch Rexroth upphör att gälla och ersätts med RDE 90235. – Arbetar man med maskiner med ett hydraulsystem från Bosch Rexroth, kommer man med all säkerhet att stöta på oljorna med det nya godkännandet. Hydraulserien HyPER från LIQUI MOLY omfattar endast oljor som uppfyller högsta gällande standard. Dessa smörjmedel bidrar till längre livslängd på hydraulkomponenterna, eftersom de till exempel minskar slitaget på icke-järnmetaller och nitritskikten på kolvar och i borrhål. Samtidigt ökar de driftsäkerheten och minskar risken för driftstopp. Tack vare förbättrad kompatibilitet med tätningsmedel motverkas otätheter på slangkopplingar. Även risken för att slangar spricker reduceras betydligt. Jämfört med konventionella hydrauloljor tillåter HyPER-oljorna i regel dubbelt så långa bytesintervaller. – I slutändan erbjuder denna kvalitativt mer högvärdiga olja inte bara betydligt fler tekniska fördelar, utan är även mer prisvärd än en normal hydraulolja, säger LIQUI MOLY-experten. HyPER-hydrauloljorna kan användas i alla stationära och mobila maskiner som kräver en HLP-hydraulolja. Utöver godkännandet Bosch Rexroth RDE 90235 uppfyller eller till och med överträffar smörjmedlen följande specifikationer:
Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2
Eaton E-FDGN-TB002-E
Eaton Brochure 03-401-2010
Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70
DIN 51524-2 HLP Om LIQUI MOLY
LIQUI MOLY GmbH från Ulm i södra Tyskland erbjuder ett brett sortiment med produkter av hög kvalitet inkl. motoroljor, additiver, bilvårdsprodukter och kemibaserade tekniska lösningar för fordonsapplikationer. Med över 4000 artiklar har kunderna tillgång till ett omfattande produktsortiment. LIQUI MOLY utvecklar och testar sina produkter i egna laboratorier, tillverkar bara i Tyskland och marknadsför alla sina produkter själva. Företaget grundades för mer än 50 år sedan och är bland de mest framstående företagen inom sitt gebit. Förutom på den tyska marknaden säljs företagets produkter i över 120 länder världen över.