• 22/02/2018

”Framgång når den som åstadkommer något varje dag”

VD Ernst Prost om LIQUI MOLYs framgång
Mars 2018 – år efter år rapporterar LIQUI MOLY nytt omsättningsrekord. Den tyska olje- och tillsatsspecialisten är skuldfri och delade senast ut en premie på 11 000 Euro till varje anställd. Framgång kommer inte automatiskt. VD Ernst Prost avslöjar hemligheten bakom dessa framgångar, som egentligen inte är någon hemlighet. Sedan 2006 har LIQUI MOLY tredubblat sin omsättning – och det i en bransch som inte är känd för en speciellt stor tillväxt. Hur går det till?
Ernst Prost: Genom hårt arbete. Så enkelt är det. Och också så svårt. Vi lutar inte oss tillbaka och vilar efter framgången. Vi går vidare och blir inte stillastående. Vi anställer folk, vi utvecklar nya produkter, vi exploaterar nya marknader och vi ökar vår produktion. Det har vi gjort under många år. Vår tillväxt är organisk. Inga uppköp, inga skulder. Vi löper helt ensamma av egen kraft. Vi har 120 miljoner Euro i eget kapital vid en balansräkning på 160 miljoner Euro. Det innebär en andel eget kapital på 75 %, där finns inget hot. Framgång genom hårt arbete – det låter mycket gammalmodigt.
Ernst Prost: Kan så vara. Kanske har hårt arbete verkligen blivit omodernt hos några. Jag har under mitt yrkesliv lärt mig att slöfockar inte når framgång, de som lägger upp benen och väntar på den medan de stoppar in vindruvor i munnen. Framgång når den som varje dag sliter som en slav, oavsett om man driver ett företag, besöker kunder eller arbetar i produktionen. När varje enskild medarbetare fungerar så inställer sig framgången automatiskt. Och en premie på 11 000 Euro ökar motivationen.
Ernst Prost: Naturligtvis. Företagets framgång beror på en framgång för varje enskild kollega. Därför är det bara rättvist att varje individ får vara delaktig i framgången. Och i samma Grad. 11 000 Euro har naturligtvis en större betydelse för mina kollegor inom produktionen än för mina chefer. För medarbetarna som arbetar på lagret i vårt dotterbolag i Sydafrika motsvarar det upp till två årslöner. Till och med våra lärlingar och timanställda får en premie på 3 300 Euro.

Timanställda?
Ernst Prost: Vi har förutom de 835 fast anställda medarbetarna mellan 20 och 30 timanställda för att klara produktionstoppar och som vikarier för kollegor med långa sjukskrivningar. De får en timlön på mellan 11 Euro och 15,41 Euro. Det är dock alltid en tillfällig lösning. Om vi har ett varaktigt behov av en timanställd anställer vi denne. Vi vore ju dumma om vi inte behöll en inarbetad person som vi behöver. Under de senaste tre åren har vi övertagit 27 timanställda, alltså nästan var tredje. En stark sammanhållning, en hög premie, ständig tillväxt – det låter nästan som ett paradis på jorden. Ernst Prost: Det är fortfarande en bit kvar. Ett paradis vi skapat själva. Det är dock mycket tillfredsställande när man har identifierat sig med sin uppgift. Vårt lilla paradis består dock bara så länge som vi är företagsmässigt framgångsrika. Pengarna till vår segerpremie regnar ju inte ned från himlen utan de måste ha tjänats in tidigare. Detsamma gäller de knappt 10 miljoner Euro för investeringar, de runt 5 miljoner Euro till forskning och utveckling och 20 miljoner Euro för marknadsföring och reklam. Enbart det lager som vi behöver för vår produktion är värt 43 miljoner Euro. Allt detta är pengar som vi tidigare har tjänat in. Är du inte orolig för att andra företag kopierar ert framgångsrecept?
Ernst Prost: Det vore ju bra. Det skulle glädja mig om alla företag belönade sin anställda tillräckligt och betalade den premie de har förtjänat. Är du inte orolig för framtiden? Rubriker som stigande oljepris, Brexit, växande konflikter i flera länder? Ernst Prost: Vet du vad, osäkerhet hör ihop med företagsamhet. Därför får man inte vara rädd, det måste man kunna hantera. När riskerna ökar någonstans ökar chanserna någon annanstans. Man får inte blint springa efter varje Euro. Då avstår jag hellre från omsättning som jag inte har förtjänat. Därför har vi även nästan inte något som helst betalningsbortfall. Det är inte bara bra för oss utan även för våra leverantörer och kunder. De vet att de med oss har en tillförlitlig och stabil partner vid sin sida, som inte vacklar, inte ens när det blåser motvind. Under januari har du sålt dina andelar i LIQUI MOLY till Würth-gruppen, men du fortsätter som VD. Ernst Prost: Försäljningen till Würth för att långsiktigt säkerställa framtiden för LIQUI MOLY, även efter min tid här. Det betyder dock endast ett egendomsbyte bakom kulisserna. LIQUI MOLY förblir fortsatt självständigt, jag fortsätter att bestämma företagets förmåga och vi behåller även i fortsättningen vår framgångsrika affärsmodell med grossisthandel. Allt förblir som det är – bara säkrare.
LIQUIMOLY i siffror  Vinstföre skatt Investeringari anläggningar2017
Omsättning532 miljoner Euro
Vinstföre skatt 52 miljoner Euro
Bokslutssumma160 miljoner Euro
Egetkapital120 miljoner Euro
Bankförbindelser0 Euro
 
Smörjmedelsproduktion81.495 ton
Tillsatsproduktion16,7 miljoner doser
Lagervärde42,8 miljoner Euro
 
Antalanställda824
Investeringari anläggningar 9,7 miljoner Euro
Kostnaderför marknadsföring och reklam 19,8 miljoner Euro
Kostnaderför forskning och utveckling 5,3 miljoner Euro