• 11/05/2017

En frisk fläkt för luftfiltret

Motorcykelsortimentet från LIQUI MOLY kompletteras med specialrengöringsmedel.
Maj 2017 – För att förbränningen i motorcykelns motor ska fungera korrekt krävs frisk luft. Detta säkerställs av luftfiltret som filtrerar bort smuts- och dammpartiklar. Med tiden avtar dock denna upptagningskapacitet. Genom att rengöra filtret kan kapaciteten återupprättas. Den tyska specialisten på motorolja och tillsatser LIQUI MOLY erbjuder nu ett nytt rengöringsmedel för luftfilter på motorcyklar. Ett tillförlitligt filter är oerhört viktigt, eftersom smuts i luften fungerar som slippapper i motorn och kan leda till att motorns komponenter slits ned i förtid.
– Det är inte bara i motorn som smuts- och dammpartiklar orsakar skada. Andra komponenter i luftinsugskanalen, som luftmängdsmätaren, kan också få skador, säger David Kaiser, chef för forskning och utveckling hos LIQUI MOLY. Precis som en svamp har filtret en begränsad upptagningskapacitet. Genom att rengöra filtret kan man återställa en optimal luftgenomsläpplighet. LIQUI MOLY har tagit fram ett nytt rengöringsmedel för luftfilter i skummaterial på motorcyklar – Motorbike luftfilterrengöring. Produkten är ett rengöringskoncentrat som kan blandas med vatten. Det är mycket drygt och tar skonsamt bort damm, olja och fett utan att skada skummaterialets porer. Behövs verkligen en speciell rengöringsprodukt? På nätfora förespråkas medel som bensin eller diesel. David Kaiser avvisar bestämt båda alternativen.
– Bensin har visserligen en rengörande effekt, men kan skada känsliga filter. I värsta fall härdar eller missformas skummaterialet. När det gäller diesel är problemet de oorganiska föreningarna i filtret
– Dessa kan inte lösas upp med diesel. Sand, salt, damm och slam kan endast lösas upp med vatten.
Diesel och bensin är dessutom allt annat än ofarliga. Bara att andas in dessa ämnen kan vara hälsoskadligt. Kontakt med huden kan leda till irritation och bränslena misstänks även orsaka cancer. – Motorbike luftfilterrengöring är fri från lösningsmedel, biologiskt nedbrytbar och rengör filtret snabbt och enkelt, säger David Kaiser. Tänk också på att aldrig vrida ur filtret i samband med rengöring, eftersom det då kan skadas. Filtret bör dessutom behandlas med LIQUI MOLY Motorbike luftfilterolja innan det monteras tillbaka.