• 18/04/2017

Alltid skinande rent

Smuts i kylsystemet leder till följdskador – LIQUI MOLY kylarrengöring åtgärdar orsaken till problemet.
April 2017 – Moderna kylare är sofistikerade system som reagerar särskilt känsligt på smuts. Ofta är det vattenpumpen som då slutar fungera. Som tur är kan denna typ av problem lätt undvikas med LIQUI MOLY kylarrengöring, en produkt som effektivt tar bort smuts från kylkretsloppet. De arbetsuppgifter som kylaren måste sköta blir allt mer omfattande. Downsizing och viktreducering leder till att allt mindre och lättare köldmedelspumpar måste leda bort de allt större värmemängderna som genereras i samband med att de mindre motorerna arbetar under full belastning.
– Köldmedelspumparna arbetar med ett betydligt högre varvtal än vad som är brukligt hos de beprövade systemen, förklarar David Kaiser, chef för forskning och utveckling hos LIQUI MOLY. Motorernas aktiva värmehantering leder dessutom till att pumparna delvis slås från när fordonet är igång, något som leder till ökad bildning av slam och avlagringar i kylsystemet. Föroreningar, nötningsrester och smuts i kretsloppet för kylarvätska gör att slitaget på pumpen ökar markant. Dessutom angriper partiklarna axeltätningen. Även om vattenpumpen byts ut, åtgärdas inte orsaken till problemet. Det är bara en tidsfråga innan smutsen i kylarvätskan får även den nya pumpen på fall.

– Det är som att byta kläder när man ska äta utan att tvätta händerna. Därför är det viktigt att rengöra kylsystemet i samband med alla arbeten på kylaren, förklarar David Kaiser. Detta går snabbt och enkelt med LIQUI MOLY kylarrengöring. Den blandas helt enkelt med kylarvätskan, sedan slås värmen på och motorn får arbeta. De aktiva ämnena löser upp avlagringar, slam och smuts. Efter 10–30 minuter spolas dessa ut tillsammans med den gamla kylarvätskan och systemet rengörs med vatten. När systemet är rent kan det arbeta med full effekt igen. Dessutom förlängs vattenpumpens livslängd och problem med kylsystemet förebyggs.

– Av samma anledning bör kylsystemet också rengöras när kylaren byts ut, säger David Kaiser. Oftast är det äldre fordon som har en så korroderad kylare att den måste bytas ut. Om föraren dessutom fyller på med kranvatten istället för destillerat vatten, som till råga på allt inte innehåller frostskydd, blir skadan ännu större. Resultatet blir ännu mer korrosion och ännu mer smuts i kylarvätskan.

– Om endast kylaren byts ut blir avlagringar kvar i systemet och orsakar fortsatt problem, säger David Kaiser. Även i detta fall kan systemet rengöras från smuts med kylrengöringen från LIQUI MOLY. Det är en enkel åtgärd med varaktig effekt.
– Till varje professionellt arbete på kylsystemet hör en rengöring, säger David Kaiser.