• 07/10/2021
  • Företag

26 procent högre omsättning och 75 procent högre vinst för LIQUI MOLY

Olje- och tillsatsspecialisten tar sig igenom pandemin med stabil tillväxt och bemästrar flaskhalsar

Kanske är det framgångens pris: Om efterfrågan tidigare avgjorde tillväxten hos den tyska olje- och tillsatsspecialisten LIQUI MOLYs tillväxt så är det nu råvaruförsörjningen som har tagit över denna roll. Under årets första nio månader ökade omsättningen med 26 procent till 554 miljoner euro, högre än aldrig förr. ”Och det kan bli ännu mer om vi bara får in tillräckligt med ingredienser för att tillverka våra oljor och tillsatser”, säger VD Ernst Prost.

”Här handlar det inte bara om att våra inköpspriser har stigit kraftigt”, säger Ernst Prost. ”Vissa råvaror är inte alltid tillgängliga, även om man är beredd att betala mycket för dem. Det är likadant för oss som för bilindustrin, som måste minska sin produktion på grund av bristen på halvledare.

Trots dessa svårigheter nådde LIQUI MOLY en kraftig omsättningsökning. Ernst Prost: ”För tre år sedan hade vi inte nått en lika hög omsättning på tolv månader som vi nu har gjort på nio månader. Sedan februari slår företaget nya rekord varje månad. Ökningen är betydligt större internationellt än på den tyska hemmamarknaden där LIQUI MOLY är etablerat sedan länge. Och i utlandet är tillväxten särskilt stark i de länder där LIQUI MOLY inte säljer sitt breda sortiment av kemiprodukter för fordon via oberoende importörer som är det vanligaste sättet, utan själv bearbetar marknaden via sina egna dotterbolag: På den viktigaste exportmarknaden i USA ökade omsättningen med nästan 50 procent under de första nio månaderna och i Italien ökad den med 130 procent.

Samtidigt ökade vinsten med 75 procent under denna tid. Denna siffra speglar investeringarna i framflr allt marknadsföring, som företaget gjorde för ett år sedan för att moverka pandemins effekter. Då påverkade de vinsten, men de har betalat av sig i dag.

Ernst Prost är ser positivt på det sista kvartalet: ”Om det fortsätter i den här takten går vi inte bara mot ett nytt omsättningsrekord, utan även mot den starkaste försäljningstillväxten under många år – trots pandemi och materialbrister.”